Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Gwarancje BFG.

Sprawdź Sprawdź

Fatca

Foreign Account Tax Compliance Act

Sprawdź Sprawdź

Euro-Fatca

EURO-FATCA dotyczy wszystkich Klientów Indywidualnych i Klientów Instytucjonalnych.

Sprawdź Sprawdź

Wykaz przedsiębiorców

wykonujących na rzecz Banku Spółdzielczego w Skierniewicach czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1, 7 i 7a ustawy Prawo bankowe (sporządzony na podstawie art. 111b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe)

Sprawdź Sprawdź

Informacje wymagane przez Ustawę Prawo bankowe oraz art. 111a Prawa bankowego

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach odpowiednio do zapisów art. 111a ustawy Prawo bankowe oraz zapisów 1.11 Rekomendacji H wydanej przez KNF w 2017 ...

Sprawdź Sprawdź

Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach publikuje rejestr nazwisk osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku zgodnie z realizacją art. 111 ust 1 pkt 8 prawa bankowego.

Sprawdź Sprawdź

Reklamacje

Pracownicy Banku Spółdzielczego w Skierniewicach dokładają wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi oraz oferowane produkty spełniały rynkowe standardy, a obsługa klienta była zawsze na najwyższym poziomie. Jeśli jednak nie jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił Twoich oczekiwań – możesz złożyć reklamację w jednej z poniższych form.

Sprawdź Sprawdź

Bank jako Agent Ubezpieczeniowy

Bank jako agent ubezpieczeniowy działający na podstawie umów agencyjnych zawartych z zakładami ubezpieczeń...

Sprawdź Sprawdź

Polityka zachowania prywatności

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach z siedzibą w Skierniewicach, przy ul. Reymonta 25 będący właścicielem portalu www.bsskierniewice.pl udostępnia treści w poszanowaniu...

Sprawdź Sprawdź

Ład korporacyjny

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skierniewicach informuje, że Bank przyjął do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku. 

Sprawdź Sprawdź
do góry