PSD2

Otwarta bankowość

Witamy w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach!

Mamy nadzieję, że Twoja wizyta to początek owocnej współpracy i więcej korzyści dla naszych Klientów.

PSD2

Dyrektywa PSD2 otwiera erę otwartej bankowości – wprowadza przepisy wynikające z rozwoju usług płatniczych, pozwala wykorzystać dynamikę rozwoju technologicznego w zakresie płatności elektronicznych i mobilnych.

Daje także możliwość kreowania innowacyjnych produktów  finansowych.  Jest  to możliwe dzięki wprowadzeniu nowego typu niezależnych usługodawców na rynku usług płatniczych określanych jako podmiot trzeci (Third Party Provider). Jednostki te, działając w imieniu Klienta będą oferować nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej.

Jeśli jesteś przedstawicielem TPP, przygotowujesz się do wprowadzenia nowych usług dla naszych Klientów – zapraszamy do współpracy.

Dokumentacja
interfejsu specjalnego
Środowisko testowe SANDBOX
Środowisko produkcyjne
Informacje serwisowe
Raporty
Dokumentacja
interfejsu specjalnego

1) Dokumentacja interfejsu specjalnego – Zgodnie z wymaganiami dyrektywy PSD2 przygotowaliśmy specjalny interfejs, umożliwiający dostęp do rachunków płatniczych, weryfikację dostępności środków i inicjowanie transakcji  uprawionym do tego podmiotom TPP.

Wybrany przez nas standard interfejsu to PolishAPI wersja 2.1.1.

1.1. Streszczenie dokumentacji technicznej interfejsu specjalnego

Wstęp

Prezentujemy Państwu interfejs API utworzony zgodnie z Dyrektywą usług płatniczych (PSD2), którego celem jest udostępnienie bezpiecznego i łatwego w użyciu zestawu usług finansowych udostępnianych przez Bank. Prezentowany interfejs jest zgodny z standardem PolishAPI opracowanym przez Związek Banków Polskich celem implementacji dyrektywy PSD2 na terenie Polski.

Interfejs API został zbudowany zgodnie z najnowszymi standardami technologicznym z wykorzystaniem mechanizmów REST, OAuth2, JSON oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego eIDAS. 

Interfejs udostępnia zestaw usług służących do uwierzytelniania, autoryzacji, zarządzania zgodami.

Implementacja zawiera usługi z domeny:

– AIS (Account Information Service) – zestaw usług udostępniających informacje na temat rachunków Klienta,

– PIS (Payment Initiation Service) – usługi umożliwiające inicjowanie płatności,

– CAF (Confirmation of the Availability of Funds) – usługi potwierdzania dostępności na rachunku płatniczym Płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej.

Interfejs udostępniony jest dla wszystkich certyfikowanych TPP (Third Party Provider) podmiotów uprawnionych do dostępu do usług finansowych na podstawie zgód wydanych przez Klienta.

Lista usług

AUTH

– authorizationCode

– authorize

– token

AIS

– deleteConsent

– getAccount

– getAccounts

– getHolds

– getTransactionDetail

– getTransactionsCancelled

– getTransactionsDone

– getTransactionsPending

– getTransactionsRejected

– getTransactionsScheduled

CAF

– getConfirmationOfFunds

PIS

– bundle

– cancelPayments

– cancelRecurringPayment

– domestic

– EEA

– getBundle

– getPayment

– getRecurringPayment

– nonEEA

– recurring

– tax

1.2. Dokumentacja techniczna interfejsu specjalnego

Jeśli potrzebują Państwo dokumentacji technicznej prosimy o kontakt – wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia na adres mailowy: psd2@bsskierniewice.pl

Po pozytywnej weryfikacji uprawnień TPP bezpłatnie udostępnimy dokumentację techniczną interfejsu.

» TPP_Zamowienie

Środowisko testowe SANDBOX

2) Środowisko testowe SANDBOX

Dla potrzeb TPP przygotowaliśmy i uruchomiliśmy specjalne środowisko testowe Sandbox. Odwzorowuje ono funkcjonalność bankowości elektronicznej dostępnej dla naszych Klientów. Dzięki temu już teraz mają Państwo możliwość  przeprowadzenia  testów integracji interfejsu  specjalnego z własnymi systemami.

Dostęp do środowiska testowego mogą mieć tylko uprawnione podmioty TPP. Dlatego prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zamówienia na adres mailowy: psd2@bsskierniewice.pl

Po pozytywnej weryfikacji uprawnień TPP udostępnimy adres Sandbox.

» TPP_Zamowienie

Środowisko produkcyjne

3)  ŚRODOWISKO PRODUKCYJNE

Od dnia 14 września 2019 roku dla potrzeby TPP przygotowaliśmy i uruchomiliśmy środowisko produkcyjne dla interfejsu specjalnego.

Dostęp do środowiska produkcyjnego znajduje się pod adresem: 

https://bsskierniewice-psd2.cui.pl

Informacje serwisowe

4) Informacje serwisowe

4.1. Zgłoszenie przeszkód w dostępności interfejsu

Zależy nam na dobrej współpracy i rozszerzeniu oferty dla naszych Klientów o innowacyjne, ułatwiające życie produkty finansowe. Dlatego też, jeśli w fazie testów integracyjnych napotkają Państwo na przeszkody – prosimy o przekazanie informacji.

Dołożymy wszelkich starań, aby te problemy rozwiązać.

Wypełniony formularz zgłoszenia problemu proszę przesłać na adres mailowy: psd2@bsskierniewice.pl
Odpowiemy w najszybszym możliwym terminie, po uprzedniej weryfikacji uprawnień TPP.

» TPP_Zgloszenie-problemu

4.2. Przerwy serwisowe

Systemy bankowości elektronicznej, środowisko testowe Sandbox, jak również docelowy interfejs produkcyjny wymagają cyklicznych prac serwisowych. Wiążą się one z krótkim brakiem dostępu do danych zarówno dla TPP jak i naszych Klientów. Informację o planowanych przerwach serwisowych będziemy publikować na tej stronie z wyprzedzeniem.

Raporty

5) Raporty

Poniżej raporty wydajnościowe interfejsu specjalnego w ujęciu kwartalnym dla TPP i bankowości internetowej, z której korzystają nasi klienci.

Raportowany kwartał API PSD2 Bankowość internetowa
Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
14.12.2019r. – 13.03.2020r 99,74 0,26 99,74 0,26
14.03.2020r. – 13.06.2020r. 99,34 0,66 99,36 0,64
14.06.2020r. – 13.09.2020r. 99,57 0,43 99,52 0,48
14.09.2020r. – 13.12.2020r. 99,76 0,24 99,76 0,24
14.12.2020r. – 13.03.2021r. 99,56 0,44 99,56 0,44
14.03.2021r. – 13.06.2021r. 99,10 0,90 99,49 0,51
14.06.2021r. – 13.09.2021r. 99,99 0,01 99,99 0,01
14.09.2021r. – 13.12.2021r. 99,92 0,08 99,92 0,08
14.12.2021r. – 31.12.2021r. 100,00 0,00 100,00 0,00
01.01.2022r. – 31.03.2022r. 99,50 0,50 99,50 0,50
01.04.2022r. – 30.06.2022r. 99,63 0,37 99,63 0,37
01.07.2022r. – 30.09.2022r. 99,85 0,15 99,85 0,15
01.10.2022r. – 31.12.2022r. 99,78 0,22 99,78 0,22
01.01.2023r. – 31.03.2023r. 99,26 0,74 99,26 0,74
01.04.2023r. – 30.06.2023r. 99,92 0,08 99,92 0,08
01.07.2023r. – 30.09.2023r. 99,59 0,41 99,59 0,41
01.10.2023r. – 31.12.2023r. 99,98 0,11 99,98 0,11
01.01.2024 r. –
31.03.2024 r.
99,34 0,66 99,34 0,66

 

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami
do góry