Kredyt inwestycyjny

Sfinansuj projekty inwestycyjne i rozwijaj swoją firmę realizując plany!

Twoje korzyści

Jak otrzymać kredyt

Koszt kredytu

Czas trwania

Stopa zmienna zarządzana przez Bank / oprocentowanie zmienne 1

 Stopa zmienna oparta o stawkę WIBOR / oprocentowanie zmienne 1

do 6 miesięcy

7,20% + marża Banku do 3,50 p.p.

śr. WIBOR 3M + marża Banku 

powyżej 6 miesięcy do 1 roku

7,20% + marża Banku do 3,50 p.p.

śr. WIBOR 3M + marża Banku 

powyżej 1 roku do 2 lat

7,20% + marża Banku do 3,50 p.p.

śr. WIBOR 3M + marża Banku 

powyżej 2 lat do 3 lat

7,20% + marża Banku do 3,50 p.p.

śr. WIBOR 3M + marża Banku 

powyżej 3 lat

7,20% + marża Banku do 3,50 p.p.

śr. WIBOR 3M + marża Banku 

1 kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej

 

Czas trwania

Prowizja za udzielenie kredytu/ podwyższenie wysokości kredytu 2

0

z terminem spłaty do 25 miesięcy

1,00%-2,00%

0

z terminem spłaty powyżej 25 miesięcy

1,00%-3,00%

0

2 jednorazowo

Nowość

Aplikacja mobilna BSGo

Twój Bank zawsze pod ręką, gdziekolwiek jesteś.

Poznaj usługę strzałka

Pytania i odpowiedzi

Ile wynosi udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu (kredyt inwestycyjny dla firm i instytucji)?

Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20% wartości przedsięwzięcia.

Na co mogę przeznaczyć kredyt inwestycyjny dla firm i instytucji?

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego, lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na: zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakupie udziałów lub akcji oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Jakie dokumenty należy przygotować dla wniosku przy kredycie inwestycyjnym dla firm i instytucji?

Niezbędne dokumenty to m.in:

 • wypełniony wniosek o udzielenie kredytu w formie kwestionariusza – (podpisy pod wnioskiem należy złożyć w banku);
 • wypełniony załącznik do wniosku kredytowego „Informacja o kredytobiorcy” w formie kwestionariusza – (podpisy pod kwestionariuszem należy złożyć w banku).

 

Dokumenty legalizacyjne i kompetencyjne przedsiębiorcy to m.in:

 • aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru KRS lub wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie o nadaniu REGON-u;
 • decyzja o nadaniu numeru NIP;
 • odpis aktu założycielskiego (np. umowa spółki) Wnioskodawcy wraz ze wszystkimi zmianami;
 • uchwały stosownych organów o zaciąganiu zobowiązań i ustanowieniu ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (jeśli są wymagane);
 • dokumenty określające zakres pełnomocnictw i uprawnień osób reprezentujących wnioskodawcę (jeśli są wymagane);
 • zaświadczenia potwierdzające brak zaległości wobec instytucji uprzywilejowanych;
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych;
 • aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Dokumenty finansowe to m.in:

 • sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata przed dniem złożenia wniosku oraz za okres bieżący (rachunek wyników oraz bilans – w przypadku „pełnej księgowości”);
 • roczne zeznania podatkowe za ostatnie dwa lata oraz bieżące deklaracje podatkowe (CIT lub PIT – w zależności od statusu prawnego Wnioskodawcy);
 • dokumenty związane z realizowaną inwestycją (wszelkie dokumenty identyfikujące charakter planowanej inwestycji, pozwolenia na jej realizację, dokumenty określające koszt inwestycji, harmonogram jej realizacji itp.);
 • dokumenty związane z proponowanym prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu;
 • dokumenty identyfikujące współpracę z innymi bankami – opinie bankowe ze wszystkich banków współpracujących z wnioskodawcą.
  Uwaga! Wykaz dokumentów niezbędnych do dołączenia przez Wnioskodawcę ustalany jest indywidualnie.

Masz pytania?

Zadzwoń
Napisz
Odwiedź placówkę
Zadzwoń
telefon 801 507 307
Opłata za połączenie wg taryfy operatora.
Infolinia dostępna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Napisz

  *wymagane

  *wymagane
  Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Bank skontaktować się można listownie pod adresem siedziby lub pod adresem e-mail: iod@bsskierniewice.pl. Przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych, przenoszenia Państwa danych. Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie będą Państwo mogli jednak uzyskać odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawa przetwarzania Państwa danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Banku jest udzielenie odpowiedzi na pytania klientów i potencjalnych klientów. Państwa dane zostaną przekazane dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, a także wysyłki newsletterów oraz smsów. Państwa dane przetwarzane będą jedynie przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie. Odwołanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. W przypadku wykonywania przez Bank marketingu bezpośredniego występuje możliwość złożenia sprzeciwu, którego nie muszą Państwo uzasadniać. W przypadku przetwarzania danych na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów taki sprzeciw wymaga uzasadnienia.

  pokaż więcej
  Odwiedź placówkę
  Szukaj na mapie
  Lista placówek
  Oddział Banku w Bolimowie
  ul. Farna 4, 99-417 Bolimów
  Tel. 46 838 03 08
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Czwartek
  10.00-17.45
  Wtorek, Środa, Piątek
  8.00-15.30
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Głuchowie
  al. Klonowa 6, 96-130 Głuchów
  Tel. 46 815 06 46
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00-15.30
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Grodzisku Mazowieckim
  ul. Obrońców Getta 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  Tel. 22 755 14 10
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  9.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  Punkt Obsługi Klienta w Jaktorowie
  ul. Warszawska 4, 96-313 Jaktorów
  Tel. 46 814 20 90
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  9.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Warszawie
  ul. Św. Bonifacego 92/1, 02-940 Warszawa
  Tel. 22 651 81 87
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  09.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  08.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Łowiczu
  ul. Nowy Rynek 30, 99-400 Łowicz
  Tel. 46 837 91 43
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Piątek
  8.00-15.40
  Środa, Czwartek
  9.00-16.40
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 1 w Łowiczu
  ul. 1 Maja 8, 99-400 Łowicz
  Tel. 46 838 20 84
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Wtorek
  9.00-16.40
  Środa - Piątek
  8.00-15.40
  Oddział Banku w Łodzi Śródmieście
  ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź
  Tel. 42 678 58 55
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10.00-17.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 2 w Łodzi
  ul. Dolna 5, 91-463 Łódź
  Tel. 42 616 00 73
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Czwartek
  8.00-15.40
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Łyszkowicach
  ul. Głowackiego 32, 99-420 Łyszkowice
  Tel. 46 838 89 21
  Kom. 519 690 301
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Czwartek
  8.00-15.40
  Piątek
  9.00-16.40
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta w Bełchowie
  ul. Przemysłowa 1, 99-418 Bełchów
  Tel. 46 839 61 11
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Środa, Czwartek
  8.00 - 15.40
  Wtorek, Piątek
  9.00 - 16.40
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Brzezinach
  ul. Staszica 9, 95-060 Brzeziny
  Tel. 46 832 40 21
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Środa, Piątek
  9.00 - 16.30
  Wtorek, Czwartek
  8.00 - 15.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Nowym Kawęczynie
  Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn
  Tel. 46 831 41 40
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  07:45 - 15:20
  Czwartek
  09:00 – 16:40
  • Bankomat
  Oddział Banku w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Armii Krajowej 15/Szkolna 43, 97-300 Piotrków Trybunalski
  Tel. 44 646 55 60
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10.00-17.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Płocku
  ul. Bielska 45, 09-400 Płock
  Tel. 24 262 34 29
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  09:00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Puszczy Mariańskiej
  ul. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska
  Tel. 46 831 84 10
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek
  8.00-15.30
  Środa
  9.00-16.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Radziwiłłowie
  ul. Warszawska 15 A, 96-332 Radziwiłłów
  Tel. 46 831 80 70
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa, Piątek
  8.00-15.30
  Czwartek
  9.00-16.45
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  I Oddział Banku w Skierniewicach
  ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 834 48 00
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10:00-18:00
  Wtorek - Piątek
  8.00-17.00
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta w Makowie
  ul. Brzosty 3A, 96-124 Maków
  Tel. 46 831 26 27
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00 - 15.30
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 3 w Skierniewicach
  ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 834 90 87
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa
  09:00-16:40
  Czwartek- Piątek
  08:00-15.40
  Punkt Obsługi Klienta Nr 4 w Skierniewicach
  ul. 500-lecia 1/3, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 835 01 07
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa
  9.00-16.40
  Czwartek - Piątek
  8.00-15.40
  • Bankomat
  Oddział Banku w Skierniewicach na osiedlu Widok
  ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 832 70 01
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Piątek
  8.00-15.30
  Środa, Czwartek
  10.00-17.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Żyrardowie
  ul. Łukasińskiego 13, 96-300 Żyrardów
  Tel. 46 855 47 07
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek
  9.00-16.45
  Środa - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 1 w Żyrardowie
  ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila 12 B, 96-300 Żyrardów
  Tel. 46 854 87 75
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  9.15-17.00

  Dokumenty do pobrania

  Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami

  Sprawdź, czy nie potrzebujesz

  Formularz kontaktowy
  ok Wiadomość została poprawnie wysłana!
  Strona główna strzałka zamknij
  do góry