Informacja art. 111a
Prawa bankowego

Informacja art. 111a Prawa bankowego

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach odpowiednio do zapisów art. 111a ustawy Prawo bankowe oraz zapisów 1.11 Rekomendacji H wydanej przez KNF w 2017 roku dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej przekazuje dokument „Informacje ogłaszane przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach zgodnie z art. 111a ustawy Prawo bankowe”

Obszarem działania Banku jest teren całego kraju – Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej informacji dostępnych jest w Statucie Banku Spółdzielczego w Skierniewicach.

Bankiem zrzeszającym jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami
do góry