Wykaz przedsiębiorców

Wykaz przedsiębiorców

Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz Banku Spółdzielczego w Skierniewicach czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1, 7 i 7a ustawy Prawo bankowe (sporządzony na podstawie art. 111b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe).

Wykaz dostępny jest poniżej.

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami
do góry