Władze

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Banku Spółdzielczego w Skierniewicach.
Zarząd kieruje działalnością Banku Spółdzielczego oraz reprezentuje Bank Spółdzielczy w Skierniewicach na zewnątrz.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Helena Nitkowska
Prezes Zarządu Banku
Ewa Niedbałka
Wiceprezes Zarządu Banku ds. handlowych
Marian Limanówka
Wiceprezes Zarządu Banku ds. finansowych
Artur Frączak
Członek Zarządu Banku
Alina Waszyńska
Społeczny Członek Zarządu Banku

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Dariusz Seliga
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Kwestarz
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Paweł Leszczyński
Sekretarz Rady Nadzorczej
Marek Kalisiak
Przewodniczący Komitetu Audytu
Zofia Deliga
Członek Rady
Waldemar Gessek
Członek Rady
Krystyna Matulska
Członek Rady
Mirosław Pietraszewski
Członek Rady
Danuta Roguz
Członek Rady
Helena Sałek
Członek Rady
do góry