Kod BIC/SWIFT

Kod identyfikujący bank dla płatności transgranicznej.

Kod BIC/SWIFT

Jest przypisany każdemu bankowi, uczestnikowi systemu SWIFT. Skrót literowy publikowany w międzynarodowym wykazie banków BIC Directory. Jest niezbędny przy transakcjach międzynarodowych.

AAAA BB CC DDD

 

Kod BIC/SWIFT Banku Spółdzielczego w Skierniewicach: POLUPLPR

Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR

Czym jest IBAN?

Warto wiedzieć czym jest IBAN

Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego należący do standardu numeracji kont bankowych utworzony przez Europejski Komitet Standardów IBAN. Składa się z dwuliterowego ISO 3166-1 kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne) i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku.

 

W Banku Spółdzielczym w Skierniewicach NRB przekształca się w IBAN poprzez dodanie na początku znaków PL.

Pytania i odpowiedzi

Czym jest NRB?

Numer Rachunku Bankowego (NRB) jest polskim standardem określającym sposób numeracji rachunków bankowych będący unikatowym identyfikatorem.

 

Numer Rachunku Bankowego składa się z 26 cyfr. Jego budowa jest następująca: CCAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB, gdzie:

  • CC to suma kontrolna (2 cyfry);
  • AAAAAAAA to numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku (8 cyfr);
  • BBBBBBBBBBBBBBBB to numer rachunku klienta w banku (16 cyfr).

 

W formie elektronicznej używa się zapisu przedstawionego powyżej, natomiast w postaci papierowej umieszcza się w numerze spacje zwiększające czytelność:

CC AAAA AAAA BBBB BBBB BBBB BBBB.

 

W numerze rozliczeniowym znajduje się cyfrowy wyróżnik banku. Jest to symbol identyfikujący bank. Dla banków spółdzielczych są to pierwsze 4 cyfry, zaczynające się od 8 lub 9.

Czy mogę sprawdzić poprawność numeru IBAN?

Poprawność numeru IBAN można sprawdzić za pośrednictwem KIR SA. Wejdź na stronę https://www.banki.kir.pl/uzyteczne-narzedzia-i-statystyki/sprawdz-ibannrb/ i wpisz numer rachunku bankowego.

do góry