Zastrzeż dokument

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku! Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość!

Zarówno Klienci Banku Spółdzielczego w Skierniewicach jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości. Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

dowód osobisty
tymczasowy dowód osobisty
prawo jazdy
książeczka wojskowa
książeczka marynarska
karta stałego pobytu
dokument zagraniczny
inny dokument (niezdefiniowany)
dowód rejestracyjny

Co zrobić w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów?

Odwiedź najbliższą placówkę
Banku Spółdzielczego w Skierniewicach i zastrzeż swój dokument.
Można także skorzystać z konta na stronie www.bik.pl
tylko w sytuacji, gdy miałeś tam założone wcześniej konto na utracony dokument.

Pamiętaj!

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami
do góry