Realizacja przelewów

Zapoznaj się z zasadami realizacji przelewów.

Twoje korzyści

Klienci indywidualni
Klienci instytucjonalni
Klienci indywidualni

Przelewy elektroniczne zgodnie z §51 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, realizujemy według następujących zasad:

 1. Dla Banku ustala się dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.
 2. Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone w Banku, złożone w dni robocze dla Banku do godz. 18:00, realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 18:00 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.
 3. Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych, złożone do godz. 13:00, realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 13:00 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.
 4. Dyspozycje zakładania lokat terminowych, złożone w dni robocze dla Banku do godz. 18:00, realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 18:00 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.
 5. Bank realizuje przekazy w obrocie dewizowym w trybie standardowym i przyśpieszonym pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz. 15:00 oraz w trybie pilnym pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz. 11:30. Przekazy złożone po wskazanych powyżej godzinach oraz w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w terminach ustalonych jak dla dyspozycji złożonych w następnym dniu roboczym.
 6. Za przekroczenie przez Bank terminu wykonania dyspozycji, z przyczyn innych niż wymienione w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”, Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo żądania odsetek naliczonych w złotych, za każdy dzień zwłoki, według odsetek ustawowych w stosunku do kwoty obciążenia rachunku bankowego. W przypadku, gdy powyższe nie pokryje szkody, Posiadaczowi rachunku przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.


Express Elixir (przelewy natychmiastowe):

 1. Limit transakcji 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych.


Godziny dostępności w zakresie nadawania i odbierania:

– Zlecenia płatnicze do US nie są realizowane.

– Zlecenia płatnicze na rachunki kredytowe nie są realizowane.

Usługa czynna jest całą dobę 7 dni w tygodniu! Godziny dostępności w zakresie nadawania i odbierania przelewów natychmiastowych Express Elixir ograniczone są jedynie:

 

Możliwe przerwy w dostępności usługi
Poniedziałek - Czwartek18:00 – 19:30
Piątek18:00 – 22:00
Każdy ostatni dzień roboczy miesiąca 18:00 – 02:00
Każdego dnia kalendarzowego 23:57:00 - 23:59:59

 

W tym czasie prowadzimy prace techniczne i ulepszamy nasze systemy.

 

Warunkiem wykonania przelewu natychmiastowego jest dostępność obydwu stron transakcji: może zatem wystąpić ograniczenie związane z czasową niedostępnością banku biorącego udział w transakcji (np. związane z przerwą konserwacyjną) i w konsekwencji brak możliwości wykonania przelewu w danym momencie.

 

Warto zapoznać się z aktualną listą banków włączonych do systemu Express Elixir oraz zweryfikować dostępność usługi w banku odbiorcy.

 

Klienci instytucjonalni

Przelewy elektroniczne zgodnie z §2 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, realizujemy według następujących zasad:

 1. Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone w Banku, złożone w dni robocze dla Banku do godz. 18:00, realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 18:00 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.
 2. Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych, złożone do godz. 13:00, realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 13:00 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.
 3. Dyspozycje zakładania lokat terminowych, złożone w dni robocze dla Banku do godz. 18.00, realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 18:00 lub dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.
 4. Bank realizuje przekazy w obrocie dewizowym w trybie standardowym pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz. 15.00 oraz w trybie pilnym pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego do godz. 11.30. Przekazy złożone po wskazanych powyżej godzinach oraz w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w terminach ustalonych jak dla dyspozycji złożonych w następnym dniu roboczym.


Express Elixir (przelewy natychmiastowe):

 1. Limit transakcji 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych.

 

Godziny dostępności w zakresie nadawania i odbierania:

– Zlecenia płatnicze do US nie są realizowane.

– Zlecenia płatnicze na rachunki kredytowe nie są realizowane.

Usługa czynna jest całą dobę 7 dni w tygodniu! Godziny dostępności w zakresie nadawania i odbierania przelewów natychmiastowych Express Elixir ograniczone są jedynie:

 

Możliwe przerwy w dostępności usługi
Poniedziałek - Czwartek18:00 – 19:30
Piątek18:00 – 22:00
Każdy ostatni dzień roboczy miesiąca 18:00 – 02:00
Każdego dnia kalendarzowego 23:57:00 - 23:59:59

 

W tym czasie prowadzimy prace techniczne i ulepszamy nasze systemy.

 

Warunkiem wykonania przelewu natychmiastowego jest dostępność obydwu stron transakcji: może zatem wystąpić ograniczenie związane z czasową niedostępnością banku biorącego udział w transakcji (np. związane z przerwą konserwacyjną) i w konsekwencji brak możliwości wykonania przelewu w danym momencie.

 

Warto zapoznać się z aktualną listą banków włączonych do systemu Express Elixir oraz zweryfikować dostępność usługi w banku odbiorcy.

 

Usługi, które ułatwiają wysyłanie pieniędzy:

Masz pytania?

Zadzwoń
Napisz
Zadzwoń
telefon 801 507 307
Opłata za połączenie wg taryfy operatora.
Infolinia dostępna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Napisz

  *wymagane
  *wymagane
  Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Bank skontaktować się można listownie pod adresem siedziby lub pod adresem e-mail: iod@bsskierniewice.pl. Przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych, przenoszenia Państwa danych. Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie będą Państwo mogli jednak uzyskać odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawa przetwarzania Państwa danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Banku jest udzielenie odpowiedzi na pytania klientów i potencjalnych klientów. Państwa dane zostaną przekazane dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, a także wysyłki newsletterów oraz smsów. Państwa dane przetwarzane będą jedynie przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie. Odwołanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. W przypadku wykonywania przez Bank marketingu bezpośredniego występuje możliwość złożenia sprzeciwu, którego nie muszą Państwo uzasadniać. W przypadku przetwarzania danych na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów taki sprzeciw wymaga uzasadnienia.
  pokaż więcej
  Odwiedź placówkę
  Szukaj na mapie
  Lista placówek
  Oddział Banku w Bolimowie
  ul. Farna 4, 99-417 Bolimów
  Tel. 46 838 03 08
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Czwartek
  10.00-17.45
  Wtorek, Środa, Piątek
  8.00-15.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Głuchowie
  al. Klonowa 6, 96-130 Głuchów
  Tel. 46 815 06 46
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00-15.30
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Grodzisku Mazowieckim
  ul. Obrońców Getta 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  Tel. 22 755 14 10
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  9.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  Punkt Obsługi Klienta w Jaktorowie
  ul. Warszawska 4, 96-313 Jaktorów
  Tel. 46 814 20 90
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  9.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Warszawie
  ul. Św. Bonifacego 92/1, 02-940 Warszawa
  Tel. 22 651 81 87
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  09.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  08.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Łowiczu
  ul. Nowy Rynek 30, 99-400 Łowicz
  Tel. 46 837 91 43
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Piątek
  8.00-15.40
  Środa, Czwartek
  9.00-16.40
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 1 w Łowiczu
  ul. 1 Maja 8, 99-400 Łowicz
  Tel. 46 838 20 84
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Wtorek
  9.00-16.40
  Środa - Piątek
  8.00-15.40
  Oddział Banku w Łodzi Śródmieście
  ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź
  Tel. 42 678 58 55
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10.00-17.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 2 w Łodzi
  ul. Dolna 5, 91-463 Łódź
  Tel. 42 616 00 73
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Czwartek
  8.00-15.40
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Łyszkowicach
  ul. Głowackiego 32, 99-420 Łyszkowice
  Tel. 46 838 89 21
  Kom. 519 690 301
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Czwartek
  8.00-15.40
  Piątek
  9.00-16.40
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta w Bełchowie
  ul. Przemysłowa 1, 99-418 Bełchów
  Tel. 46 839 61 11
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Środa, Czwartek
  8.00 - 15.40
  Wtorek, Piątek
  9.00 - 16.40
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Brzezinach
  ul. Staszica 9, 95-060 Brzeziny
  Tel. 46 832 40 21
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Środa, Piątek
  9.00 - 16.30
  Wtorek, Czwartek
  8.00 - 15.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Nowym Kawęczynie
  Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn
  Tel. 46 831 41 40
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  07:45 - 15:20
  Czwartek
  09:00 – 16:40
  • Bankomat
  Oddział Banku w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Armii Krajowej 15/Szkolna 43, 97-300 Piotrków Trybunalski
  Tel. 44 646 55 60
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10.00-17.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Płocku
  ul. Bielska 45, 09-400 Płock
  Tel. 24 262 34 29
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  09:00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Puszczy Mariańskiej
  ul. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska
  Tel. 46 831 84 10
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek
  8.00-15.30
  Środa
  9.00-16.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Radziwiłłowie
  ul. Warszawska 15 A, 96-332 Radziwiłłów
  Tel. 46 831 80 70
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa, Piątek
  8.00-15.30
  Czwartek
  9.00-16.45
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  I Oddział Banku w Skierniewicach
  ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 834 48 00
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10:00-18:00
  Wtorek - Piątek
  8.00-17.00
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta w Makowie
  ul. Brzosty 3A, 96-124 Maków
  Tel. 46 831 26 27
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00 - 15.30
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 3 w Skierniewicach
  ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 834 90 87
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa
  09:00-16:40
  Czwartek- Piątek
  08:00-15.40
  Punkt Obsługi Klienta Nr 4 w Skierniewicach
  ul. 500-lecia 1/3, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 835 01 07
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa
  9.00-16.40
  Czwartek - Piątek
  8.00-15.40
  • Bankomat
  Oddział Banku w Skierniewicach na osiedlu Widok
  ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 832 70 01
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Piątek
  8.00-15.30
  Środa, Czwartek
  10.00-17.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Żyrardowie
  ul. Łukasińskiego 13, 96-300 Żyrardów
  Tel. 46 855 47 07
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek
  9.00-16.45
  Środa - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 1 w Żyrardowie
  ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila 12 B, 96-300 Żyrardów
  Tel. 46 854 87 75
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  9.15-17.00

  Dokumenty do pobrania

  Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami
  do góry