Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań

Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach publikuje rejestr nazwisk osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku zgodnie z realizacją art. 111 ust. 1 pkt. 8 Prawa bankowego.

Do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

Wykaz osób w danym Oddziale, upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku, dostępny jest u pracowników tego Oddziału.

do góry