Akceptowane zakłady ubezpieczeniowe

Akceptowane zakłady ubezpieczeniowe w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach.

Akceptowane zakłady ubezpieczeniowe

W celu zabezpieczenia ekspozycji kredytowej, Bank akceptuje ochronę ubezpieczeniową udzieloną przez zakład ubezpieczeń, którego sytuacja finansowa gwarantuje wywiązanie się z takiej ochrony.

 

Zawarte przez klienta ubezpieczenie może stanowić zabezpieczenie ekspozycji kredytowej o ile spełnia minimalne warunki dotyczące ochrony ubezpieczeniowej:

  • przyjmuje się, że minimalna ochrona ubezpieczeniowa jest zapewniona wtedy, gdy zakład ubezpieczeń jest zaakceptowany przez Bank (znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank) oraz;
  • umowa ubezpieczenia spełnia ustalony minimalny zakres ochrony.
Uwaga!

Lista Zakładów Ubezpieczeniowych akceptowanych przez Bank, nie musi być tożsama z listą zakładów ubezpieczeń współpracujących z Bankiem w ramach oferty ubezpieczeniowej dostępnej w Banku.

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami
do góry