Zgłoś utratę karty

Utraciłeś kartę? Nie ryzykuj - zastrzeż ją.

Jeśli zgubiłeś lub ukradziono Ci kartę należy ją natychmiast zastrzec!

Wystarczy wykorzystać jedną
z poniższych możliwości

Dostępność

Kontakt

System Zastrzegania Kart

Jeden, wspólny numer do zastrzegania kart płatniczych – niezależnie od tego, w którym banku mamy konto.

24h/7

+48 828 828 828

Infolinia BPS
Zastrzec kartę można poprzez kontakt z całodobową infolinią Banku BPS pod numerem telefonu.

24h/7

+48 86 215 50 50 lub +48 86 215 50 00

Portal kartowy kartoSFERA

To system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart płatniczych.

24h/7

Bankowość elektroniczna

Dostęp do karty za pośrednictwem bankowości internetowej oraz aplikacji BSGo.

24h/7

Infolinia

Zastrzec kartę można poprzez kontakt z całodobową infolinią Banku Spółdzielczego w Skierniewicach pod numerem telefonu.

24h/7

801 507 307

Lub odwiedź najbliższą placówkę Banku  Spółdzielczego w Skierniewicach lub najbliższy bank oznaczonym symbolem odpowiedniego systemu płatniczego.

Kontaktując się z Systemem Zastrzegania Kart oraz z Infolinią BPS pobierana jest opłata wg taryfy Twojego operatora.

Pamiętaj! Jeśli zastrzeżesz kartę telefonicznie...

W ciągu 7 dni od daty zgłoszenia telefonicznego masz obowiązek potwierdzić pisemnie utratę karty w placówce Banku.

Kradzież karty powinna zostać zgłoszona bezzwłocznie miejscowej policji.

Pytania i odpowiedzi

Jaka jest różnica pomiędzy blokadą a zastrzeżeniem karty?

Blokada karty działa tymczasowo i jest procesem odwracalnym, co umożliwia ponowne jej użytkowanie w przyszłości. Zatem po zdjęciu blokady będzie można korzystać w pełni ze wszystkich funkcjonalności karty.

 

Natomiast zastrzeżenie karty wiąże się z jej trwałą dezaktywacją i jest procesem nieodwracalnym. Zastrzeżenie karty uniemożliwia korzystanie z niej ponownie w przyszłości. W związku z tym należy złożyć wniosek o wydanie nowej karty.

Jak zastrzec kartę?

Zastrzec kartę można poprzez kontakt z całodobową infolinią BPS pod numerem telefonu: +48 86 215 50 00.

Istnieje także możliwość zastrzeżenia karty przez bankowość internetową, aplikację mobilną BSGo, portal kartowy Kartosfera oraz pisemnie w placówce banku

Jak zarejestrować się do portalu kartoSFERA?

Należy:

  1. Wejść na stronę portalu kartowego www.kartosfera.pl
  2. Po wejściu na stronę portalu pojawi się okno logowania, kliknij w opcję „Zarejestruj się”
  3. Podać numer PESEL ( w przypadku, gdy jesteś nierezydentem i nie posiadasz numeru PESEL, należy w placówce Banku uzyskać numer identyfikacyjny do portalu kartowego)
  4. Wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.
  5. Wyrazić zgodę na przesyłanie Haseł 3D Secure na Twój numer telefonu zdefiniowany w Banku oraz o zapoznanie się i akceptację Regulaminu portalu. Wyrażenie zgody i akceptacja Regulaminu jest konieczna, aby dokończyć proces rejestracji w portalu kartowym.
  6. Po akceptacji warunków, kliknij „Zarejestruj”.

Hasło aktywacyjne ważne jest przez 60 minut od momentu jego otrzymania. Jeśli przez ten czas, nie wykorzystasz hasła, należy powtórzyć proces rejestracji od początku. Jeżeli nie otrzymałeś hasła jednorazowego w wiadomości sms, należy zweryfikować poprawność zarejestrowanego numeru telefonu.

Szczegółowe informację znajdują się w Przewodniku użytkownika po portalu kartowym „Kartosfera” dostępnym na dole strony w sekcji „Dokumenty do pobrania”.

Nie posiadam hasła do portalu kartoSFERA, co teraz?

Hasło zostało nadane przez Ciebie podczas rejestracji w portalu kartowym.

Jeśli go nie pamiętasz, przejdź na stronę www.kartosfera.pl wybierz opcję „Problem z hasłem”, będziesz mógł samodzielnie dokonać zmiany hasła.

Pytania dotyczące Systemu Zastrzegania Kart

Jak działa System Zastrzegania Kart?

Głównym komponentem Systemu jest Portal głosowy, czyli system IVR wyposażony w technologię automatycznego rozpoznawania i syntezy mowy, który pozwala posiadaczom kart na głosowe wybranie Banku, na infolinię którego System dokona przekierowania rozmowy.

Kto jest operatorem systemu?

Operatorem systemu jest Związek Banków Polskich.

Czy usługa jest płatna?

Usługa jest bezpłatna. Jedyny ponoszony koszt to koszt połączenia telekomunikacyjnego – zgodnie z tabelą opłat swojego operatora.

Czy rozmowa jest nagrywana?

Tylko częściowo. System nagrywa rozmowę od połączenia się Użytkownika z Systemem do przekierowania Użytkownika do Banku. Rozmowa pomiędzy Użytkownikiem a Bankiem nie jest nagrywana przez System.

Ukradziono mi kilka kart płatniczych z różnych Banków. Czy mogę zastrzec je wszystkie na raz?

Nie. Użytkownik w czasie jednego połączenia może zastrzec karty tylko jednego Banku. By zastrzec kartę innego Banku, Użytkownik musi ponownie połączyć się z Systemem.

Jakie dane muszę podać?

System Zastrzegania Kart nie zada żadnego innego pytania niż o nazwę Banku, w którym Użytkownik posiada kartę płatniczą. Nie zapyta o imię, nazwisko, PESEL, ani żadną inną daną.

O co zapyta mnie pracownik banku przyjmujący zgłoszenie?

Po uzyskaniu połączenia z osobą przyjmującą zgłoszenie należy podać dane, o które zostaniemy poproszeni przez pracownika Banku. Dane te są potrzebne do prawidłowej identyfikacji zarówno klienta jak i karty, której zastrzeżenie chcemy zgłosić.

Czy System działa za granicą?

Tak. Do numeru 828 828 828 wystarczy dodać prefiks +48.

do góry