Ład korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skierniewicach informuje, że Bank przyjął do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku. 

Stosowne w tej sprawie uchwały zostały podjęte przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Zebranie Przedstawicieli Banku i w przypadku zidentyfikowania przesłanek do zmian, uchwały podlegały stosownym aktualizacjom.

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami

Informacje archiwalne

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami
do góry