Ład korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skierniewicach informuje, że Bank przyjął do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku. 

Stosowne w tej sprawie uchwały zostały podjęte przez Zarząd Banku w dniu 08.01.2015 roku, przez Radę Nadzorczą w dniu 12.01.2015 roku oraz przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 12.06.2015 roku, zmienione Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 13.02.2018 roku, Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 26.02.2018 roku oraz Uchwałą Zebrania Przedstawicieli z dnia 28.03.2018 roku.

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami

Informacje archiwalne

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami
do góry