Marże walutowe dla kart

Marże walutowe dla kart


Powyższa wartość oznacza wysokość marży pobieranej przez Bank, wyrażonej w procentach, w odniesieniu do aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro, ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC). Prezentacja stawki wynika z wymogów zawartych w art. 3a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 518/2019 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty, Dz.U.UE.L.2019.91.36.

Uwaga! Powyższa wartość może nie stanowić całości kosztu ponoszonego przez klienta – należy zweryfikować informację u Operatora urządzenia, np. zagranicznego bankomatu.

Źródło: bankbps.pl

do góry