POL - IKE

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to zabezpieczenie swojej przyszłości na emeryturze.

Twoje korzyści

Sprawdź, czy nie potrzebujesz

Lokata standarowa

Czas wybrać lokatę idealną dla Ciebie!

Sprawdź strzałka

POL-IKE to dodatkowe środki na przyszłą emeryturę

Jak założyć konto?

Warto wiedzieć, że ...

 • osoby dziedziczące środki z POL-IKE
  • mogą je od razu wypłacić nie płacąc z tego tytułu podatku dochodowego;
 • możliwy jest wcześniejszy zwrot całkowity lub częściowy
  • w tym przypadku do zapłaty podatek od dochodów kapitałowych;
 • wypłaty z POL-IKE wyglądają następująco:
 • warunki wypłaty dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.: dokonywanie wpłat na IKE przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych lub dokonanie przynajmniej połowy
 • wartości wpłat nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o dokonanie wypłaty, a także ukończenie 60 lat lub ukończenie 55 lat i nabycie praw emerytalnych;
 • warunki wypłaty dla osób urodzonych pomiędzy 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r.: ukończenie 60 lat lub nabycie uprawnień emerytalnych i dokonanie wpłat na IKE przez co najmniej 4 dowolne lata kalendarzowe lub dokonanie przynajmniej połowy wartości wpłat nie później niż 4 lata przed dniem złożenia dyspozycji wypłaty;
 • warunki wypłaty dla osób urodzonych do 31 grudnia 1945 r.: dokonywanie wpłat na IKE przez co najmniej 3 dowolne lata kalendarzowe lub dokonanie przynajmniej połowy wartości wpłat nie później niż na 3 kalendarzowe lata przed złożeniem dyspozycji wypłaty;
 • nie trzeba być klientem
 • ani posiadać rachunku ROR w Banku, aby otworzyć rachunek oszczędnościowy POL-IKE.

Pytania i odpowiedzi

Kto może gromadzić oszczędności na IKE?

Prawo do dokonywania wpłat na IKE  przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. 

 

Osoby małoletnie (w tym przypadku mowa jest o osobach w przedziale wiekowym 16 – 18 lat) mają jednak ograniczone prawo do dokonywania wpłat na IKE. Mogą ich dokonywać tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. W przypadku, gdy małoletni będzie osobą uprawnioną do nabycia środków po zmarłym oszczędzającym na IKE,  może przetransferować na założone dla niego IKE środki zgromadzone przez zmarłego. Jednakże do momentu osiągnięcia pełnoletności lub momentu osiągania dochodów z pracy osoba małoletnia nie może dokonywać wpłat.

 

Na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, że nie ma możliwości gromadzenia oszczędności wspólnie, np. z małżonkiem czy z dzieckiem. Każda z tych osób musi założyć własne, odrębne IKE.

 

IKE można założyć bez względu na to, czy jest się uczestnikiem Pracowniczego Programu Emerytalnego.

Roczny limit wpłat na IKE?

 • w 2024 r. – 23 472,00 zł.
 • w 2023 r. – 20 805,00 zł.
 • w 2022 r. – 17 766,00 zł
 • w 2021 r. – 15 777,00 zł
 • w 2020 r. – 15 681,00 zł

Wypłata środków zgromadzonych na IKE.

 • warunki wypłaty dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.: dokonywanie wpłat na IKE przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych lub dokonanie przynajmniej połowy wartości wpłat nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o dokonanie wypłaty, a także ukończenie 60 lat lub ukończenie 55 lat i nabycie praw emerytalnych;

 

 • warunki wypłaty dla osób urodzonych pomiędzy 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r.: ukończenie 60 lat lub nabycie uprawnień emerytalnych i dokonanie wpłat na IKE przez co najmniej 4 dowolne lata kalendarzowe lub dokonanie przynajmniej połowy wartości wpłat nie później niż 4 lata przed dniem złożenia dyspozycji wypłaty;

 

 • warunki wypłaty dla osób urodzonych do 31 grudnia 1945 r.: dokonywanie wpłat na IKE przez co najmniej 3 dowolne lata kalendarzowe lub dokonanie przynajmniej połowy wartości wpłat nie później niż na 3 kalendarzowe lata przed złożeniem dyspozycji wypłaty.

Częściowy zwrot i zwrot - wcześniejsze wycofanie części albo całości środków.

Oszczędzający może wystąpić z wnioskiem o częściowy zwrot środków z POL-IKE pod warunkiem, że środki te pochodziły z wpłat na IKE. Częściowy zwrot następuje w ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia przez Oszczędzającego wniosku. Zwrot oraz częściowy zwrot środków zgromadzonych na POL-IKE jest dokonywany w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, na rachunek wskazany przez Oszczędzającego.

 

Uwaga! W przypadku zwrotu lub częściowego zwrotu środków, od dochodu z tytułu środków zgromadzonych na POL-IKE naliczany jest podatek dochodowy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2012 r. poz. 361 z późn.zm.). Kwota podatku odprowadzana jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Co się dzieje z środkami zgromadzonymi na IKE w przypadku śmierci oszczędzającego na IKE?

Zawierając umowę o prowadzenie IKE oszczędzający może wskazać osobę (lub kilka osób), której zostaną wypłacone środki po jego śmierci. Taką dyspozycję można w każdym czasie zmienić. Natomiast, gdy oszczędzający nie wyznaczy takiej osoby, środki zgromadzone na IKE przypadają spadkobiercom.

W przypadku śmierci Oszczędzającego wypłata lub wypłata transferowa może być zrealizowana na rzecz osoby lub osób uprawnionych.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienia spadkobierców są:

 1. aktu zgonu Oszczędzającego;
 2. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany notarialny akt poświadczenia dziedziczenia;
 3. prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku, a jeśli takiego nie ma – umowa między wszystkimi spadkobiercami lub zgodne oświadczenie wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Oszczędzającego;
 4. dokumenty stwierdzające tożsamość spadkobierców.

Czym jest dyspozycja wkładem na wypadek śmierci i kogo dotyczy?

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci jest dokumentem, który składa Posiadacz rachunku w placówce bankowej. Dokument ten zawiera poświadczenie woli przekazania określonej kwoty dostępnych środków wskazanym osobom. Wysokość tej kwoty publikowana jest przez Prezesa GUS.

 

Możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci dotyczy posiadaczy rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykluczeniem rachunków wspólnych i osób ubezwłasnowolnionych.

Masz pytania?

Zadzwoń
Napisz
Zadzwoń
telefon 801 507 307
Opłata za połączenie wg taryfy operatora.
Infolinia dostępna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Napisz

  *wymagane
  *wymagane
  Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Bank skontaktować się można listownie pod adresem siedziby lub pod adresem e-mail: iod@bsskierniewice.pl. Przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych, przenoszenia Państwa danych. Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie będą Państwo mogli jednak uzyskać odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawa przetwarzania Państwa danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Banku jest udzielenie odpowiedzi na pytania klientów i potencjalnych klientów. Państwa dane zostaną przekazane dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, a także wysyłki newsletterów oraz smsów. Państwa dane przetwarzane będą jedynie przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie. Odwołanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. W przypadku wykonywania przez Bank marketingu bezpośredniego występuje możliwość złożenia sprzeciwu, którego nie muszą Państwo uzasadniać. W przypadku przetwarzania danych na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów taki sprzeciw wymaga uzasadnienia.
  pokaż więcej
  Odwiedź placówkę
  Szukaj na mapie
  Lista placówek
  Oddział Banku w Bolimowie
  ul. Farna 4, 99-417 Bolimów
  Tel. 46 838 03 08
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Czwartek
  10.00-17.45
  Wtorek, Środa, Piątek
  8.00-15.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Głuchowie
  al. Klonowa 6, 96-130 Głuchów
  Tel. 46 815 06 46
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00-15.30
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Grodzisku Mazowieckim
  ul. Obrońców Getta 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  Tel. 22 755 14 10
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  9.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  Punkt Obsługi Klienta w Jaktorowie
  ul. Warszawska 4, 96-313 Jaktorów
  Tel. 46 814 20 90
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  9.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Warszawie
  ul. Św. Bonifacego 92/1, 02-940 Warszawa
  Tel. 22 651 81 87
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  09.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  08.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Łowiczu
  ul. Nowy Rynek 30, 99-400 Łowicz
  Tel. 46 837 91 43
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Piątek
  8.00-15.40
  Środa, Czwartek
  9.00-16.40
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 1 w Łowiczu
  ul. 1 Maja 8, 99-400 Łowicz
  Tel. 46 838 20 84
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Wtorek
  9.00-16.40
  Środa - Piątek
  8.00-15.40
  Oddział Banku w Łodzi Śródmieście
  ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź
  Tel. 42 678 58 55
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10.00-17.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 2 w Łodzi
  ul. Dolna 5, 91-463 Łódź
  Tel. 42 616 00 73
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Czwartek
  8.00-15.40
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Łyszkowicach
  ul. Głowackiego 32, 99-420 Łyszkowice
  Tel. 46 838 89 21
  Kom. 519 690 301
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Czwartek
  8.00-15.40
  Piątek
  9.00-16.40
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta w Bełchowie
  ul. Przemysłowa 1, 99-418 Bełchów
  Tel. 46 839 61 11
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Środa, Czwartek
  8.00 - 15.40
  Wtorek, Piątek
  9.00 - 16.40
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Brzezinach
  ul. Staszica 9, 95-060 Brzeziny
  Tel. 46 832 40 21
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Środa, Piątek
  9.00 - 16.30
  Wtorek, Czwartek
  8.00 - 15.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Nowym Kawęczynie
  Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn
  Tel. 46 831 41 40
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  07:45 - 15:20
  Czwartek
  09:00 – 16:40
  • Bankomat
  Oddział Banku w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Armii Krajowej 15/Szkolna 43, 97-300 Piotrków Trybunalski
  Tel. 44 646 55 60
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10.00-17.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Płocku
  ul. Bielska 45, 09-400 Płock
  Tel. 24 262 34 29
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  09:00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Puszczy Mariańskiej
  ul. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska
  Tel. 46 831 84 10
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek
  8.00-15.30
  Środa
  9.00-16.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Radziwiłłowie
  ul. Warszawska 15 A, 96-332 Radziwiłłów
  Tel. 46 831 80 70
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa, Piątek
  8.00-15.30
  Czwartek
  9.00-16.45
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  I Oddział Banku w Skierniewicach
  ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 834 48 00
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10:00-18:00
  Wtorek - Piątek
  8.00-17.00
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta w Makowie
  ul. Brzosty 3A, 96-124 Maków
  Tel. 46 831 26 27
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00 - 15.30
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 3 w Skierniewicach
  ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 834 90 87
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa
  09:00-16:40
  Czwartek- Piątek
  08:00-15.40
  Punkt Obsługi Klienta Nr 4 w Skierniewicach
  ul. 500-lecia 1/3, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 835 01 07
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa
  9.00-16.40
  Czwartek - Piątek
  8.00-15.40
  • Bankomat
  Oddział Banku w Skierniewicach na osiedlu Widok
  ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 832 70 01
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Piątek
  8.00-15.30
  Środa, Czwartek
  10.00-17.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Żyrardowie
  ul. Łukasińskiego 13, 96-300 Żyrardów
  Tel. 46 855 47 07
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek
  9.00-16.45
  Środa - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 1 w Żyrardowie
  ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila 12 B, 96-300 Żyrardów
  Tel. 46 854 87 75
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  9.15-17.00

  Dokumenty do pobrania

  Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami

  Nota prawna

  Rozwiń, aby wyświetlić informacje, wynikającą z wymogu określonego w art 6 ust. 1 SFDR, dla klientów zainteresowanych otwarciem rachunku Indywidualne Konto Emerytalne POL-IKE w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach.

  Rozwiń

  pokaż więcej
  Formularz kontaktowy
  ok Wiadomość została poprawnie wysłana!
  Strona główna strzałka zamknij
  do góry