Aktualności

Kredyt Płynnościowy z oprocentowaniem 2% już dostępny!

13.07.2023

Kredyt Płynnościowy z oprocentowaniem 2% już dostępny w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach!

Przedstawiamy zasady nowego kredytu płynnościowego z dopłatą, stworzonego z myślą o producentach rolnych zagrożonych utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy (linia UP). Nasza oferta obejmuje kredyt z oprocentowaniem wynoszącym tylko 2% w skali roku, płatnym przez Kredytobiorcę (ARiMR w pozostałej części).

Wysokość udzielonego kredytu zależy od wielkości gospodarstwa:

  • Do 50 ha – 100 000 zł
  • 50–100 ha – 200 000 zł
  • Powyżej 100 ha – 400 000 zł

Kredyt może zostać wykorzystany na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz na bieżące nakłady przyczyniające się do utrzymania płynności finansowej. Przykładowe wydatki, które można sfinansować z kredytu to:

  • Kwalifikowany materiał siewny i szkółkarski
  • Nawozy mineralne, środki ochrony roślin, pasze treściwe i koncentraty paszowe dla zwierząt gospodarskich
  • Paliwo na cele rolnicze
  • Inwentarz żywy, zaliczany do środków obrotowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
  • Matki pszczelie użytkowe i reprodukcyjne
  • Materiały opałowe do ogrzewania szklarni i tuneli
  • Pasze objętościowe

Należy pamiętać, że kredyt nie może być przeznaczony na spłatę kredytów dotyczących zakupu środków trwałych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020.

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z kredytu, zapraszamy do złożenia wniosku kredytowego w najbliższej placówce.
Nie czekaj dłużej i skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszym Kredycie Płynnościowym z oprocentowaniem 2%.

Więcej o zasadach udzielania kredytu na stronie ARiMR

Najnowsze aktualności

do góry