Aktualności

Zmiany w Taryfie prowizji i opłat — klienci indywidualni

20.03.2020

Szanowni Klienci

Z dniem 23 marca 2020 r. wejdzie w życie nowy dokumenty Taryf prowizji i opłat w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach
dla klientów indywidualnych, zmiany dotyczą zniesienia opłaty za upomnienia oraz wezwanie do zapłaty za każdą niespłaconą należność (dla umów zawartych od 23.03.2020 r.).

Poniżej zamieszczamy dokument obowiązujący od 23 marca 2020 r.:

Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego
w Skierniewicach dla Klientów indywidualnych,

Najnowsze aktualności

do góry