Aktualności

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

10.06.2022

W dniu 09 czerwca 2022 roku w Skierniewicach odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skierniewicach.

Głównym celem zebrania było podsumowanie działalności Banku za 2021 rok. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zaprezentowano m.in. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie Zarządu z działalności banku za 2021 roku. Udzielono m.in. absolutorium wszystkim członkom Zarządu, zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz zatwierdzono kierunki działalności Banku na 2022 rok. Zatwierdzono również zmiany do Statutu Banku oraz Regulaminu działania Rady Nadzorczej. Kluczowym aspektem obrad było powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Dziękujemy wszystkim kandydatom do Rady Nadzorczej Banku za aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

W posiedzeniu uczestniczyło 31 Delegatów oraz zaproszeni goście: Pan Rafał Makuszewski – Wiceprezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, Pan Jarosław Chęcielewski Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice, Pan Tadeusz Grotkowski – Wicestarosta Powiatu Skierniewickiego, Burmistrz Miasta Łowicz – Pan Krzysztof Kaliński, Wójt Gminy Głuchów – Pan Jan Słodki, Pan Jerzy Stankiewicz – Wójt Gminy Maków, Pan Michał Staniak – Wójt Gminy Puszcza Mariańska, Burmistrz Miasta i Gminy Bolimów – Pan Stanisław Linart, Pani Anna Krupa – Skarbnik Miasta Żyrardów, Pan Marcin Świeszkowski – Adwokat oraz Pani Joanna Wieprzkowicz – Łyżeń – Notariusz.

Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom za obecność.

Poniżej krótka fotorelacja z uroczystości.

arrow
arrow

Najnowsze aktualności

do góry