Aktualności

Ubezpieczenie na życie dla kredytobiorcy

07.04.2022

Oferta Banku Spółdzielczym w Skierniewicach we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A

Indywidualne ubezpieczenie na życie dla klientów zawierających umowę kredytu gotówkowego
zapewnia ochronę dostosowaną do potrzeb kredytobiorców. To realne zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, utraty zdrowia lub życia.

W ramach ubezpieczenia do kredytów gotówkowych Warta oferuje dwa warianty polisy, pierwszy wariant obejmuje zgon ubezpieczonego, drugi jest dodatkowo poszerzony o trwałą i całkowitą niezdolność do pracy ubezpieczonego. Oznacza to, że w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy klient może liczyć na wypłatę świadczenia, co ułatwi spłatę zobowiązań czy sfinansowanie leczenia.

W razie śmierci ubezpieczonego to Warta pokryje koszty spłaty kredytu, zamiast obarczać nim bliskich.

O Warcie

Warta już od ponad 100 lat zapewnia ochronę swoim klientom. To także jedna z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce, która każdego dnia dba o poszerzanie kompetencji.

Warta stawia na rozwój, innowacje, wiedzę oraz zaangażowanie i zaufanie.

Dzięki temu oferuje ubezpieczenia dostosowane do zmieniającego się świata. Wszechstronna oferta Warty jest doceniana przez klientów, czego dowodem są liczne nagrody przyznawane przez organizacje konsumenckie i biznesowe, w tym między innymi:

  • Gwiazda Jakości Obsługi,
  • Złoty Laur Konsumenta czy
  • Dobry Produkt.

Najnowsze aktualności

do góry