Aktualności

Przetarg ofertowy na wykonanie remontu i modernizacji

21.07.2023

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wykonanie remontu i modernizacji Oddziału Banku w Łyszkowicach ul. Głowackiego 32,

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00, w pokoju nr 8 na I piętrze (Centrala )

Planowany termin realizacji inwestycji: od 11 września 2023 r. do 10 listopada 2023 r.

Pisemne oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Oferta na remont i modernizację Oddziału Banku w Łyszkowicachnależy składać w Sekretariacie Banku – Skierniewice, ul. Reymonta 25 – w terminie do dnia 11 sierpnia 2023 r.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po upływie terminu składania ofert w siedzibie Banku Spółdzielczego w Skierniewicach.

Informacji udzielamy pod numerem telefonu  –  (0 46)  834 48 00 w. 62.

Bank zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty albo jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Bank zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany warunków postępowania.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Najnowsze aktualności

do góry