Zniesienie opłat

za transakcje na rzecz instytucji
udzielających pomocy Ukrainie

Zniesienie opłat dla udzielających pomocy Ukrainie

W związku z obecną sytuacją od dnia 03.03.2022 r. Zarząd Banku Spółdzielczego w Skierniewicach podjął decyzję o zniesieniu opłat za transakcje dokonywane przez Klientów na rzecz instytucji udzielających pomocy Ukrainie.

Bezpłatne wpłaty i przelewy

Bądźmy razem!

Zapraszamy do przekazywania środków na rzecz Ukrainy.
do góry