Ograniczenia w płatnościach
do / z Rosji i Białorusi

w związku z sankcjami nakładanymi na te kraje.

Ograniczenia w płatnościach do / z Rosji i Białorusi

W związku z jednogłośnym przyjęciem 28.11.2022 r. przez Radę Unii Europejskiej decyzji o dodaniu naruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktacie o funkcjonowaniu UE, informujemy o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi.

Ograniczenia będą dotyczyć przekazów stanowiących płatność za transport na/z Białorusi towarów sankcjonowanych na terenie Rosji, dla których przekazane dokumenty świadczą o tym, że wymiana towaru dotyczy Rosji.

Jeżeli produkt objęty sankcjami wywieziony z UE do państwa trzeciego, w szczególności Białorusi, ma docelowo trafić do odbiorcy na terenie Rosji, Bank uznaje to jako udział w programie obchodzenia sankcji. Realizacja takich przekazów, w ocenie Banku, mogłaby zostać uznana przez instytucje nadzorcze za jawny udział w obchodzeniu sankcji.

W związku z tym takie przekazy będą zwracane do nadawcy.

Dowiedź się więcej o podstawie prawnej

Artykuł 12 Rozporządzenia 833/2014 z 31.07.2014 r.

„Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem”

Sprawdź strzałka
do góry