Banki Spółdzielcze z Grupy BPS

dla Uchodźców z Ukrainy

Co robimy?

Zrzeszenie BPS rozpoczyna akcję pomocy dla Uchodźców, których wojna w Ukrainie na dłużej zatrzymała w naszym kraju. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej przygotowała listę działań i nawiązała relacje z organizacjami społecznymi, które będą je realizować. Został utworzony fundusz pomocowy, stopniowo zasilany przez Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS oraz ludzi dobrej woli. Kolejne inicjatywy będą podejmowane w zależności od wysokości zgromadzonych środków.

– Wojna w Ukrainie trwa już ponad 120 dni. Spontaniczne gesty solidarności są coraz rzadsze, a porywy serc trzeba zastąpić rozwiązaniem długofalowym. Dlatego nasza akcja Wspieramy! – Banki Spółdzielcze z Grupy BPS dla Uchodźców z Ukrainy jest tak potrzebna. Pierwsza decyzja zapadła już w marcu, teraz przyszedł czas na zgromadzenie funduszu pomocowego i konkretne działania. Jako Zrzeszenie BPS wiele działań podejmujemy wspólnie. Wiemy, że grupa to siła. Mamy odpowiednie narzędzia, aby skoordynować pomoc. A Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej jest umocowana prawnie do prowadzenia zbiórki i zarządzania funduszem – mówi Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS, zrzeszającego Banki Spółdzielcze.

Za środki zgromadzone w ramach specjalnego funduszu pomocowego Zrzeszenie BPS planuje zorganizować kursy językowe i adaptacyjne dla dorosłych w różnych miastach w Polsce i online, a także wyrównać szanse dzieciom z ukraińskich domów dziecka i rodzin zastępczych.

W tej chwili znajomość języka to pierwszy krok do usamodzielnienia się i adaptacji w naszym kraju osób, które mieszkały w regionach, gdzie wciąż trwają działania wojenne. Dzięki znajomości języka będą mogły podjąć pracę, czy załatwić sprawy urzędowe. Ważne są także kursy adaptacyjne, aktywizacyjne i zawodowe, realizowane w różnych obszarach tematycznych, m.in. wyjaśniające zakładanie działalności gospodarczej w Polsce, czy podejmowanie zatrudnienia na umowę. Część kursów może odbywać się w salach, którymi dysponuje Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Fundacja zapewni też zaplecze kuchenne oraz dostęp do komputerów przy nauce zdalnej. Wyrównywanie szans dzieci szczególnie dotkniętych przez wojnę obejmie nie tylko finansowanie bieżących potrzeb SOS Wiosek Dziecięcych, ale także wsparcie edukacyjne.

– Zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z doświadczonymi organizacjami non-profit, prowadzącymi działania pomocowe na rzecz Uchodźców. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem poświęcenia wolontariuszy, pracowników i władz tych organizacji. Oni również toczą walkę, to codzienna ciężka praca i łzy – w obliczu cierpienia, którego są świadkami, ale też coraz częściej bezsilności – bo powoli kończą się zasoby i wsparcie. Każdorazowo słyszymy „liczy się każda pomoc”. Na początku było zaangażowanych wiele instytucji, obecnie działają długodystansowcy. Podjęliśmy rozmowy z organizacjami w różnych miejscach w Polsce, m. in. z: Happy Kids, SOS Wioski Dziecięce, fundacjami Nidaros, Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-Work, Ukraina – opowiada Patrycja Basta, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Jak wpłacić pieniądze?

Liczy się każde wsparcie.

Każdy gest pomocy jest teraz ważny. Pamiętajmy o naszych sąsiadach!

Masz pytania?

Gdyby mieli Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu:

Małgorzata Borowicz
Koordynator ds. szkoleń
Tel.: 573 003 322
e-mail: malgorzata.borowicz@frbs.org.pl

Patrycja Basta
Prezes Zarządu Fundacji
Tel.: 500 358 589
e-mail: patrycja.basta@frbs.org.pl

Będziemy Państwu wdzięczni za każdą okazaną pomoc.

do góry