Aktualności

Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz regulaminach kartowych

28.04.2023

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2023 r. zmianie ulegają regulaminy:

  1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych;
  2. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych
  3. Regulamin Kart Kredytowych Banku BPS SA wydawanych w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach dla klientów indywidualnych;
  4. Regulamin Kart Kredytowych Visa Business Banku BPS SA wydawanych w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach dla klientów instytucjonalnych;

Zmiany dotyczą:

  • wprowadzenia nowej metody uwierzytelnienia 3DS w aplikacji mobilnej BS Pay jako silnego uwierzytelniania transakcji internetowych realizowanych kartą poprzez otrzymane powiadomienie PUSH. Uwierzytelnienie poprzez hasło SMS, nadal pozostanie dostępne. Wybór najwygodniejszej formy należy po stronie Klienta;
  • wprowadzenia braku silnego uwierzytelniania dla transakcji niskokwotowych realizowanych kartą w internecie (brak konieczności potwierdzenia kodem 3DS). Zmiana powoduje ujednolicenie podejścia do transakcji internetowych względem  tych realizowanych w sklepach stacjonarnych. Brak silnego uwierzytelnienia będzie stosowany dla pojedynczej transakcji internetowej do max. kwoty 100 zł lub do sumy takich transakcji w max. wysokości 400 zł lub do 5 następujących po sobie transakcji internetowych.
Wysokość limitów, do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelniania 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)
Pojedyncza transakcja internetowa 100 PLN
Suma transakcji internetowych 400 PLN
Liczba następujących po sobie transakcji internetowych 5

 

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Najnowsze aktualności

do góry