Aktualności

Zmiany: Regulaminu rachunków bankowych, rachunków POL-IKE

29.03.2019

Szanowni Państwo

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach wypełniając obowiązki wynikające z zapisów Ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
dokonał zmian następujących dokumentów:

1. Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych;

2. Regulaminu rachunku oszczędnościowego POL-IKE.

Przygotowane zmiany zostały wprowadzone w związku z nowymi aktami prawnymi wdrażającymi dyrektywę PSD2.

Poniżej zamieszczamy ww. dokumenty. Nowe zapisy wprowadzono kolorem zielonym.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO POL-IKE

Najnowsze aktualności

do góry