Aktualności

Zebranie Przedstawicieli

07.06.2021

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skierniewicach zawiadamia,

że w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 (I termin), o godz. 12.30 (II termin)

w Skierniewicach w Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Skierniewicach przy

ul. Pomologicznej 10 odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI , które rozpatrzy i podejmie uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 pkt 4 Statutu Banku, projekty uchwał
na Zebranie Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku w Skierniewicach,
przy ul. Reymonta 25.

Najnowsze aktualności

do góry