Aktualności

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

10.07.2024

W czerwcu br. obradowało Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skierniewicach.

W czasie obrad Prezes Zarządu Banku Pani Helena Nitkowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Banku.

Dokonano zatwierdzenia wyniku finansowego Banku za 2023 rok.

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło ubiegłoroczną działalność Banku, czego wyrazem było jednomyślne zatwierdzenie  sprawozdania Rady Nadzorczej, Zarządu oraz rocznego sprawozdania finansowego Banku. Udzielono także absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego
w Skierniewicach.

Podjęta została uchwała o podziale nadwyżki bilansowej, część wypracowanego zysku przeznaczono na oprocentowanie udziałów członkowskich, zaś pozostałą część na zwiększenie funduszu zasobowego.

Jest nam miło poinformować, iż to już kolejny rok, kiedy Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skierniewicach podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Dziękujemy Państwu za zaufanie, które przyczyniło się do wypracowania wysokiego wyniku finansowego za 2023 rok.

To dzięki Wam, naszym Klientom, Bank może rozwijać się, uczestniczyć w życiu gospodarczym rejonu zachowując przy tym swój charakter spółdzielczy i współfinansować wiele lokalnych przedsięwzięć.

Najnowsze aktualności

do góry