Aktualności

Zebranie Przedstawicieli

08.06.2020

Szanowni Przedstawiciele

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skierniewicach zawiadamia, że zgodnie ze Statutem Banku
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 10, na sali konferencyjnej
na I piętrze odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

I termin Zebrania wyznaczono na dzień 26.06.2020 r. o godzinie 12:00

II termin Zebrania wyznaczono na dzień 26.06.2020 r. o godzinie 12:30

Serdecznie zapraszamy

Najnowsze aktualności

do góry