Aktualności

Remont I Oddziału Banku Spółdzielczego w Skierniewicach – przetarg.

03.02.2023

Bank  Spółdzielczy  w Skierniewicach

 

o g ł a s z a

pisemny przetarg  ofertowy

 

na wykonanie remontu I Oddziału Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, Skierniewice ul. Reymonta 25

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach ul. Reymonta 25, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, w pokoju nr 8 na I piętrze (Centrala)

 

Planowany termin realizacji inwestycji:  kwiecień 2023 r. – wrzesień 2023 r.

Pisemne oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Wykonanie remontu elewacji budynku i przebudowy zadaszenia wejścia głównego, rozbiórka części komina oraz modernizacja budynku Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, I O/BS Skierniewice ul. Reymonta 25”  

należy składać w Sekretariacie Banku – Skierniewice, ul. Reymonta 25 – w terminie do dnia 24.02.2023 r. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po upływie terminu składania ofert w siedzibie Banku Spółdzielczego w Skierniewicach.

Informacji udzielamy pod numerem telefonu  –  (46) 834 48 00 wew. 62.

 

Bank zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty

albo jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Bank zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany warunków postępowania.

 

Za wydanie kompletu dokumentów do przetargu pobierana jest opłata w wysokości 500 PLN, którą należy wpłacić na konto Banku Spółdzielczego w Skierniewicach nr 88929700050009550001901111

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Najnowsze aktualności

do góry