Aktualności

Remont i modernizacja Oddziału Banku w Głuchowie – przetarg.

10.03.2021

Bank  Spółdzielczy  w Skierniewicach 
ogłasza pisemny przetarg ofertowy  na wykonanie remontu i modernizacji Oddziału Banku w Głuchowie ul. Klonowa 6

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach, codziennie (oprócz sobót) w godz. 9.00 – 16.00, w pokoju nr 8 na I piętrze

(Centrala)       

Planowany termin realizacji inwestycji: od 15 czerwca 2021 r do 15 sierpnia 2021 r.

Pisemne oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Remont i modernizacja

Oddziału Banku w Głuchowie.” należy składać w Sekretariacie Banku – Skierniewice, ul. Reymonta 25 – w terminie do dnia 15 kwietna 2021 r.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w ciągu 3 dni po upływie terminu składania ofert w siedzibie Banku Spółdzielczego w Skierniewicach.

Informacji udzielamy pod numerem telefonu  –  (0 46)  834 48 00 w. 62.


Bank zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty
albo jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Bank zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany warunków postępowania.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Najnowsze aktualności

do góry