Rachunek bieżący

Załóż rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym Skierniewice i pozwól sobie na profesjonalne podejście do bieżących spraw finansowych!

Rachunek bieżący

Załóż rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym Skierniewice i pozwól sobie na profesjonalne podejście do bieżących spraw finansowych!

Formularz kontaktowy

  *wymagane
  b) wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms), polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym także po wygaśnięciu/ rozwiązaniu umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U 2018 r., poz. 1954, z późn.zm.); c) przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 r., poz. 123 z późn.zm.). Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Administratora. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością odpowiedzi na zapytanie.
  pokaż więcej

  Poznaj korzyści

  Jak założyć konto?

  Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, Reymonta 25, 96-100 Skierniewice.

  Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Łodzi Sródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego 0000105572 , NIP 836 000 62 62, REGON 000503221.

   

  Formularz kontaktowy
  ok Wiadomość została poprawnie wysłana!
  Strona główna strzałka zamknij