Aktualności

Przypomnienie o zmianach w usłudze 3D Secure

27.07.2021

Szanowni Klienci

Przypominamy, iż obecnie funkcjonująca w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach wersja usługi
3D Secure została dostosowana tak, aby spełnić wymogi silnego uwierzytelniania transakcji
wynikających z Dyrektywy PSD2. W naszym Banku realizacja wymogu silnego uwierzytelniania
polega na dodaniu, obok funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego
w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego
dla usługi 3D Secure. 
Niniejsza zmiana została wdrożona w styczniu 2021 r. W związku z tym,
że niektórzy Klienci nadal nie mogą wykonywać transakcji internetowych z powodu braku
ustawienia kodu PIN, informujemy o konieczności ustawienia niniejszego kodu PIN
w portalu KartoSFERA.

Przypominamy dodatkowo, że od dnia 19.07.2021 r. rozpoczęliśmy proces informowania Klientów
posiadających karty wydane przez nasz Bank, za pośrednictwem SMS o marży, jaką bank pobierze
za transakcji dokonane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego.
W przypadku dokonywania wypłaty gotówki lub płatności w punktach sprzedaży dokonanej
na terenie Unii Europejskiej w dowolnej walucie unijnej innej niż waluta rachunku, Bank przesyła
Posiadaczowi rachunku/Użytkownikowi karty wiadomość SMS na numer telefonu wskazany
przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty w Banku, informującą o łącznych opłatach
za przeliczenie waluty wyrażoną jako wartość procentową marży w stosunku do najbardziej
aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny.
Powyższa wiadomość będzie wysyłana dla każdej waluty unijnej raz w miesiącu, po dokonaniu
pierwszej transakcji w danej walucie. Informacja ta wysyłana jest w odniesieniu do każdej Karty
wydanej do rachunku karty.

Jest to wymóg wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518
z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych
opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Najnowsze aktualności

do góry