Aktualności

Poznaj zasady dobrych praktyk – przetwarzanie i ochrona danych osobowych w sektorze bankowym

05.06.2023

Informujemy, że 5 kwietnia 2023 roku Zarząd Związku Banków Polskich przyjął Zasady Dobrych Praktyk w zakresie „Przetwarzania i ochrony danych osobowych w sektorze bankowym”

Dokument jest wynikiem prac Grupy Roboczej ZBP „Bankowy IOD”, działającej przy Związku Banków Polskich.
Celem Zasad Dobrych Praktyk jest podsumowanie dotychczas stosowanych wysokich standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych klientek i klientów sektora bankowego.

Dokument został wypracowany dzięki współpracy przedstawicieli całego sektora bankowego i w możliwie przystępny sposób wyjaśnia te zasady.

Zasady Dobrych Praktyk omawiają kluczowe zagadnienia w zakresie ochrony danych osobowych, w tym:

  • podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych,
  • podstawy prawne przetwarzania danych,
  • prawa osób, których dane dotyczą oraz obowiązki administratora,
  • zasady przechowywania i usuwania danych,
  • profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
  • naruszenie ochrony danych osobowych,
  • bezpieczeństwo danych osobowych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu na stronie internetowej.

Najnowsze aktualności

do góry