Aktualności

Informacja podsumowująca prace związane z Tarczą Finansową 1.0. oraz najważniejsze informacje związane z Tarczą Finansową 2.0

05.01.2021

Tarcza 1.0.
Po zakończeniu procesu weryfikacji Bank BPS (w imieniu Banków Spółdzielczych wśród których znajduję się także Bank Spółdzielczy w Skierniewicach) przekaże do PFR dane dotyczące zweryfikowanych dokumentów, co zakończy ten etap współpracy z PFR w zakresie Tarczy 1.0.

Kolejny etap będzie dotyczył składania przez beneficjentów subwencji finansowej wniosków o umorzenie części lub całości subwencji. Pierwotne zasady Programu Tarczy 1.0. zakładały umorzenie subwencji w wysokości najwyżej 75% kwoty subwencji finansowej, natomiast w dniu 5 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła w drodze rozporządzenia zmianę zasad wskazując dla niektórych branż umorzenie nawet w 100% otrzymanej subwencji finansowej.

Tarcza 2.0
PFR realizuje kolejny Program rządowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 w ramach rządowej Tarczy Finansowej 2.0. Wsparcie będzie udzielane w formie subwencji finansowej tak jak to miało miejsce w ramach Tarczy Finansowej 1.0. Wnioski o subwencję będą przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 z możliwością przedłużenia terminów do 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje nt. zasad przyznawania wsparcia w ramach Tarczy 2.0. można uzyskać na bezpłatnych webinariach organizowanych przez Fundusz, do uczestnictwa zachęcamy wszystkich kwalifikujących się do pomocy.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się na stronie: https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-2-0/

Dodatkowo PFR na swojej stronie internetowej opublikował:

  • zaktualizowane i rozszerzone zasady Tarczy 2.0 w kształcie zaakceptowanym przez Komisję Europejską >>LINK<<
  • pytania i odpowiedzi dotyczące Programu >>LINK<<

Najnowsze aktualności

do góry