Lista plików

Obwieszczenie o I terminie licytacji udziału 20/32 w zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Skierniewice, ul. Niezapominajek
Pobierz pobierz
Polityka prywatności Banku Spółdzielczego w Skierniewicach
Pobierz pobierz
Klauzula informacyjna portalu społecznościowym Facebook
Pobierz pobierz
I licytacja nieruchomości Puszcza Mariańska Waleriany KW PL1Z/00038025/8
Pobierz pobierz
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych obowiązujący od 01.06.2024 r.
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – marzec 2024 r.
Pobierz pobierz
Regulamin dla aplikacji BSGo
Pobierz pobierz
Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach dla klientów instytucjonalnych, obowiązująca od 01.04.2024 r.
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – luty 2024 r.
Pobierz pobierz
II licytacja nieruchomości PL1Z 00025104 2 Radziejowice Parcel
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o I terminie licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Trzcianna, gmina Nowy Kawęczyn
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – styczeń 2024 r.
Pobierz pobierz
REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ pod hasłem: „Korzyści są – promocja siedzi! ”
Pobierz pobierz
I Licytacja nieruchomości zabudowanej - Strzyboga 41B Nowy Kawęczyn
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości zabudowanej Puszcza Mariańska, Budy Wolskie
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne - grudzień 2023 r.
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne - listopad 2023 r.
Pobierz pobierz
Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego sezonowego pn. wygodny kredyt ze zmienną stopą
Pobierz pobierz
Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego sezonowego pn. wygodny kredyt ze stałą stopą
Pobierz pobierz
Wniosek o udzielenie kredytu na zakup towarów/usług p.n. PROEKO
Pobierz pobierz
Wniosek o udzielenie kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
Pobierz pobierz
Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach dla klientów indywidualnych, obowiązująca od 01.01.2024 r.
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne - październik 2023 r.
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o II terminie licytacji ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - kw nr WA1M-00347429-1
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o I terminie licytacji nieruchomości położonych w Wysokienicach - kw nr LD1R-00017987-2 i kw nr LD1R-00043564-2
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne - wrzesień 2023 r.
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o I terminie licytacji nieruchomości położonej w Radziejowicach Parcela - kw nr PL1Z-00025104-2
Pobierz pobierz
II LICYTACJA ELEKTRONICZNA NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ - ŚWINIOKIERZ WŁOŚCIANSKI DZIAŁKA 99
Pobierz pobierz
II LICYTACJA ELEKTRONICZNA NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ - ŚWINIOKIERZ WŁOŚCIAŃSKI DZIAŁKI 100-101-102
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o II terminie licytacji nieruchomości położonej w Różycach - kw nr LD1O-00022497-6
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne - październik 2022 r.
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne - sierpień 2023 r.
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne - czerwiec 2023 r.
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne - lipiec 2023 r.
Pobierz pobierz
Polityka Prywatności Autopay S.A.
Pobierz pobierz
Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości elektronicznej.
Pobierz pobierz
Ogólne warunki Ubezpieczenia EDU PLUS
Pobierz pobierz
I licytacja nieruchomości w Płocku ul. Kostrogaj 8
Pobierz pobierz
I Licytacja nieruchomości Humińska 200, Brzozów - Działka 3688
Pobierz pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
Pobierz pobierz
I termin licytacji nieruchomości niezabudowanych rolnych (sześć ksiąg wieczystych) położonych w miejscowości Krępa, gmina Domaniewice
Pobierz pobierz
II licytacja udziału 3_12 w nieruchomości LD1H_00035565_1 ul. Zadębie, Skierniewice
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o I terminie licytacji nieruchomości położonej w Głuchowie - kw nr LD1-R-00016517-0
Pobierz pobierz
Regulamin promocji Pokochasz od pierwszego płacenia
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne - czerwiec 2023 r.
Pobierz pobierz
I licytacja nieruchomości Krępa i Reczyce
Pobierz pobierz
II licytacja nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Łodygowej 26
Pobierz pobierz
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym (Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej EUR)
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne - maj 2023 r.
Pobierz pobierz
II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, KOŚMIDRY, UL. LUBLINIECKA
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o I terminie licytacji nieruchomości położonej w Różycach 59-kw nr LD1O-00022497-6
Pobierz pobierz
Zasady dobrych praktyk w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych w sektorze bankowym
Pobierz pobierz
Zgłoszenie szkody do Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta
Pobierz pobierz
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym (Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej)
Pobierz pobierz
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym (Karta kredytowa VISA Gold)
Pobierz pobierz
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym (Karta kredytowa VISA Credit)
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o I terminie licytacji nieruchomości położonej w Świniokierz Włościański - kw nr PT1T-00015436-2
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o I terminie licytacji nieruchomości położonej w Świniokierz Włościański - kw nr PT1T-00013240-7
Pobierz pobierz
Bilans Banku sporządzony na dzień 31.12.2022
Pobierz pobierz
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego z dnia 16 marca 2023 roku
Pobierz pobierz
Informacja podlegająca ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Raport Roczny 2022
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne - kwiecień 2023 r.
Pobierz pobierz
Oferta pracy informatyk
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne - marzec 2023 r.
Pobierz pobierz
Referent ds. Samorządowych - Skierniewice
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o I terminie licytacji udziału w nieruchomości Skierniewice ul. Zadębie
Pobierz pobierz
Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
Pobierz pobierz
Doradca Klienta - Grodzisk Mazowiecki, Warszawa
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o I terminie licytacji udziału 5/144 w nieruchomości - Skierniewice ul. Okrzei 5 - KW nr LD1H/00050119/1
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne - luty 2023 r.
Pobierz pobierz
Regulamin Promocji „Z naszym Bankiem stać Cię na więcej”
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne - styczeń 2023 r.
Pobierz pobierz
II termin licytacji nieruchomości KW OP1P000341499 położonej w miejscowości Konradów
Pobierz pobierz
Podręcznik aplikacji płatniczej Planet Pay POSapp
Pobierz pobierz
Wniosek o zmianę warunków kredytowania dla działalności gospodarczej
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne - grudzień 2022 r.
Pobierz pobierz
Przewodnik użytkownika po portalu kartowym „Kartosfera”
Pobierz pobierz
II licytacja nieruchomości PT1T 00012627 7 Żelechlinek Świniokierz Włościański
Pobierz pobierz
II licytacja nieruchomości PT1T 00012308 5 Żelechlinek Świniokierz Włościański
Pobierz pobierz
II licytacja udziału w nieruchomości ul. Brukowa Łomianki
Pobierz pobierz
Warunki korzystania z systemu visa mobile
Pobierz pobierz
Ogólne informacje dotyczące umowy kredytu na cele mieszkaniowe
Pobierz pobierz
I termin licytacji nieruchomości - LD1R/00016517/0_6 Głuchów
Pobierz pobierz
I termin licytacji nieruchomości - LD1H_00029617_6 ul. Sobieskiego 20, Skierniewice
Pobierz pobierz
Lista Zakładów Ubezpieczeniowych akceptowanych przez Bank
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne - listopad 2022 r.
Pobierz pobierz
Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Skierniewicach
Pobierz pobierz
II termin licytacji -Kolonia Majdany 1 KW nr PT1P_00079305_8
Pobierz pobierz
Klauzula informacyjna dla kontrahenta Banku
Pobierz pobierz
Folder "Bezpieczny Senior" 2022
Pobierz pobierz
Co nowego w bankowości internetowej dedykowanej mikrofirmom
Pobierz pobierz
Regulamin Konkursu Inkubator szkolnych biznesów
Pobierz pobierz
Regulamin Konkursu Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym
Pobierz pobierz
Regulamin Promocji - Taniej z ubezpieczeniem na życie i zdrowie w Generali
Pobierz pobierz
Informacja dla członków Banku Spółdzielczego (prawa i obowiązki wynikające z członkostwa)
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne - wrzesień 2022 r.
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW PL1P/00065505/8 oraz 5/10 części nieruchomości PL1P/00790400/1
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne - sierpień 2022 r.
Pobierz pobierz
Obwieszczeni o II licytacji nieruchomości położonej w Skierniewicach, ul. Niezapominajek nr KW 10107
Pobierz pobierz
Wniosek o udzielenie wsparcia FWK
Pobierz pobierz
Regulamin Promocji „8000 punktów na start”
Pobierz pobierz
Regulamin akcji promocyjnej „Płacę i odbieram”
Pobierz pobierz
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym (POL – Konto dla Młodych)
Pobierz pobierz
Wniosek o restrukturyzację zadłużenia – osoba prowadząca gospodarstwo rolne
Pobierz pobierz
Wniosek o restrukturyzację zadłużenia – podmiot gospodarczy
Pobierz pobierz
Wniosek o restrukturyzację zadłużenia – osoba fizyczna
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o I terminie licytacji nieruchomości położonej w Świniokierz Włościański - KW nr PT1T_00012308_5
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o I terminie licytacji nieruchomości położonej w Świniokierz Włościański - KW nr PT1T_00012627_7
Pobierz pobierz
Obwieszczenia o I terminie licytacji Tuszynek ul. Królewska 73 - PT1P_00068336_4
Pobierz pobierz
Regulamin Konkursu - Natura w obiektywie
Pobierz pobierz
Obwieszczenia o I terminie licytacji Tuszynek ul. Królewska 73 - PT1P_00068336_4
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o I terminie licytacji - Kolonia Majdany, PT1P_00079305_8
Pobierz pobierz
Przewodnik po wakacjach kredytowych
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – lipiec 2022 r.
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o II licytacji - ul. Pomarańczowa 9, Skierniewice, LD1H_00020150_1
Pobierz pobierz
Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o II licytacji - udział w drogach dojazdowych, Pionki
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości nr Różyce, Gmina Kocierzew
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości - Płock ul. Kostrogaj 8, KW PL1P_00065505_8, PL1P_00079040_1
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – czerwiec 2022 r.
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – maj 2022 r.
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – kwiecień 2022 r.
Pobierz pobierz
Karta Produktu - Agro Leasing
Pobierz pobierz
Załącznik nr 1 do wniosku leasingowego - Agro Leasing
Pobierz pobierz
Wniosek leasingowy - Agro Leasing
Pobierz pobierz
Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Skierniewicach obowiązująca od 01.04.2024 r.
Pobierz pobierz
Informacja podlegająca ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Raport Roczny 2021
Pobierz pobierz
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „Blikomania”
Pobierz pobierz
Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą "Loteria na okrągło"
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości KW WA3M/00431334/8
Pobierz pobierz
Program Priorytetowy
Pobierz pobierz
Regulamin Kredytu Czyste Powietrze
Pobierz pobierz
Obwieszczenia o II terminie licytacji nieruchomości nr KW 37639
Pobierz pobierz
Obwieszczenia o II terminie licytacji nieruchomości nr KW LD1H/00044117/2, LD1H/00042859/1
Pobierz pobierz
Regulamin korzystania z usługi Blik dostępnej w aplikacji mobilnej
Pobierz pobierz
Roczna ocena stosowania „Zasad ładu korporacyjnego” w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – marzec 2022 r.
Pobierz pobierz
Aktywacja i dezaktywacja usługi BLIK w aplikacji BSGo
Pobierz pobierz
Polityka Prywatności Programu Priceless Specials
Pobierz pobierz
Warunki Oferty Specjalnej „Wiosenne Przyspieszenie”
Pobierz pobierz
REGULAMIN PROMOCJI - „Promocja na start z Bankiem BPS i Programem Bezcenne Chwile”
Pobierz pobierz
PUE ZUS - Rejestracja, logowanie i ustawienia profilu
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – luty 2022 r.
Pobierz pobierz
Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Skierniewicach
Pobierz pobierz
Bankowcy dla edukacji - WIB
Pobierz pobierz
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym lokalu użytkowego w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 111
Pobierz pobierz
Regulamin przetargu na zbycie nieruchomości ul. Tatrzańska 111 w Łodzi
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – styczeń 2022 r.
Pobierz pobierz
Co nowego w bankowości internetowej?
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – grudzień 2021 r.
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – listopad 2021 r.
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – październik 2021 r.
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – wrzesień 2021 r.
Pobierz pobierz
Polityka ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w zakresie adekwatności kapitałowej, wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających ogłaszaniu
Pobierz pobierz
Polityka ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w zakresie adekwatności kapitałowej, wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających ogłaszaniu
Pobierz pobierz
Licytacja nieruchomości w Kośmidrach
Pobierz pobierz
Statut Banku Spółdzielczego w Skierniewicach
Pobierz pobierz
I Licytacja nieruchomości Budy Michałowskie, Jaktorów
Pobierz pobierz
Informacje ogłaszane zgodnie z art. 111a ustawy Prawo Bankowe
Pobierz pobierz
Wniosek o udzielenie kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego na nieruchomości
Pobierz pobierz
Zasady rozpatrywania reklamacji przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
Pobierz pobierz
Regulamin kredytu na zakup towarów/usług p.n. PROEKO
Pobierz pobierz
Kwestionariusz osobowy
Pobierz pobierz
Kwestionariusz osobowy
Pobierz pobierz
Wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipotecznie
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – sierpień 2021 r.
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – lipiec 2021 r.
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – czerwiec 2021 r.
Pobierz pobierz
Zlecenie udzielenia gwarancji
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o I terminie licytacji garażu położonego w Bytomiu przy ulicy Woźniaka 36a
Pobierz pobierz
I licytacja nieruchomości - Skierniewice ul. Nowobielańska 19
Pobierz pobierz
Regulamin kart kredytowych Visa Business Banku BPS SA wydawanych w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach dla klientów instytucjonalnych
Pobierz pobierz
Informacja na temat profilu ryzyka
Pobierz pobierz
Strategia Zarządzania Ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach
Pobierz pobierz
Informacja podlegająca ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Raport Roczny 2020
Pobierz pobierz
Obwieszczenie o I terminie licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Kośmidry
Pobierz pobierz
II licytacja nieruchomości - Wycześniak, 96-330 Puszcza Mariańska
Pobierz pobierz
Lista Zakładów Ubezpieczeniowych nieakceptowanych przez Bank
Pobierz pobierz
Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązania w imieniu Banku
Pobierz pobierz
Wykaz przedsiębiorców sporządzony na podstawie art. 111b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
Pobierz pobierz
Oświadczenie CRS dla Klientów instytucjonalnych
Pobierz pobierz
Oświadczenie CRS dla Klientów indywidualnych
Pobierz pobierz
Oświadczenie dla Klienta instytucjonalnego
Pobierz pobierz
Oświadczenie dla Klienta indywidualnego
Pobierz pobierz
Wniosek dotyczący praw klienta
Pobierz pobierz
Klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej
Pobierz pobierz
Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Skierniewicach - stara
Pobierz pobierz
Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
Pobierz pobierz
Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
Pobierz pobierz
Tabela gwarancji KFG na okres mitygacji skutków pandemii COVID-19
Pobierz pobierz
Wniosek o odroczenie terminu spłaty rat
Pobierz pobierz
Wniosek o odroczenie terminu spłaty rat kapitałowych/ kapitałowo-odsetkowych w ramach wakacji kredytowych
Pobierz pobierz
Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis
Pobierz pobierz
Szczegółowe warunki ubezpieczenia, Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta, Pakiet II wariant Rozszerzony
Pobierz pobierz
Karta produktu Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta
Pobierz pobierz
Jak nadać PIN w KartoSFERZE
Pobierz pobierz
Uwierzytelnienie transakcji
Pobierz pobierz
Instrukcja zmiany limitów dla aplikacji BSGo
Pobierz pobierz
Instrukcja uruchomienia aplikacji BSGo dla klientów Banku
Pobierz pobierz
Instrukcja zasady użytkowania DealingBPS
Pobierz pobierz
BLIK krok po kroku - instrukcja
Pobierz pobierz
Zgłoszenie – formularz zgłoszenia problemu
Pobierz pobierz
Broszura informacyjna „Twoje prawa przy dokonywaniu płatności w Europie”
Pobierz pobierz
Zamówienie – formularz zamówienia dokumentacji technicznej
Pobierz pobierz
Wzór reklamacji zgłaszanej osobiście
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – maj 2021 r.
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – styczeń 2021 r.
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – luty 2021 r.
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – marzec 2021 r.
Pobierz pobierz
Stawki referencyjne – kwiecień 2021 r.
Pobierz pobierz
Statut Banku Spółdzielczego w Skierniewicach
Pobierz pobierz
Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w internecie
Pobierz pobierz
Polityka ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w zakresie adekwatności kapitałowej, wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających ogłaszaniu
Pobierz pobierz
Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego
Pobierz pobierz
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego z dnia 27 kwietnia 2022 roku
Pobierz pobierz
Bilans Banku sporządzony na dzień 31.12.2021
Pobierz pobierz
Wniosek o Podstawowy Rachunek Płatniczy
Pobierz pobierz
Wniosek leasingowy
Pobierz pobierz
Upoważnienie dla BPS
Pobierz pobierz
Umowa o świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Pobierz pobierz
Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach dla klientów instytucjonalnych, obowiązująca od 01.04.2024 r.
Pobierz pobierz
Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach dla klientów indywidualnych, obowiązująca od 01.01.2024 r.
Pobierz pobierz
Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Skierniewicach obowiązująca od 01.04.2024 r.
Pobierz pobierz
Regulamin wynajmowania skrytek sejfowych w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach
Pobierz pobierz
Regulamin wydawania środków identyfikacji elektronicznej i przekazywania informacji w ramach mojeID
Pobierz pobierz
Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych zabezpieczonych na nieruchomości w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach
Pobierz pobierz
Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez GENERALI INVESTMENTS TFI SA
Pobierz pobierz
Regulamin świadczenia usług
Pobierz pobierz
Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE
Pobierz pobierz
Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE
Pobierz pobierz
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych
Pobierz pobierz
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych
Pobierz pobierz
Regulamin kredytu w Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym
Pobierz pobierz
Regulamin kredytu gotówkowego sezonowego
Pobierz pobierz
Regulamin kredytowania na cele mieszkaniowe zabezpieczone hipotecznie w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach
Pobierz pobierz
Regulamin kredytowania działalności gospodarczej
Pobierz pobierz
Regulamin korzystania z kart wydanych w grupie BPS w ramach cyfrowych portfeli
Pobierz pobierz
Regulamin Kart Kredytowych Banku BPS SA Wydawanych w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach dla Klientów Indywidualnych
Pobierz pobierz
Przenoszenie rachunków bankowych. Przewodnik dla klienta
Pobierz pobierz
Ogólne zasady realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach
Pobierz pobierz
Lista zakładów ubezpieczeń nieakceptowanych przez Bank
Pobierz pobierz
Lista zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank
Pobierz pobierz
Kwestionariusz osobisty
Pobierz pobierz
Instrukcja Zakładania Profilu Zaufanego
Pobierz pobierz
Informacja o trybie przeniesienia rachunku płatniczego
Pobierz pobierz
Informacja o Banku Spółdzielczym w Skierniewicach jako dystrybutorze jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Pobierz pobierz
Informacja dla Klienta o Agencie Ubezpieczeniowym
Pobierz pobierz
Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym
Pobierz pobierz
Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci
Pobierz pobierz
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym (SKO)
Pobierz pobierz
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym (POL – Konto Student)
Pobierz pobierz
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym (POL – Konto Junior)
Pobierz pobierz
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym (POL – Konto)
Pobierz pobierz
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym (POL-EFEKT)
Pobierz pobierz
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym (Podstawowy Rachunek Płatniczy)
Pobierz pobierz
Dokumentacja użytkownika bankowości internetowej
Pobierz pobierz
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym (PKZP)
Pobierz pobierz
Arkusz informacyjny dla deponentów
Pobierz pobierz
Bezpieczeństwo w Internecie
Pobierz pobierz
Bezpieczne finanse seniora, czyli jak nie paść ofiarą oszustwa metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”
Pobierz pobierz
do góry