Ograniczenia w płatnościach
do/z Rosji i Białorusi

w związku z sankcjami nakładanymi na te kraje.

Ograniczenia w płatnościach do / z Rosji i Białorusi

W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś informujemy, że nasz bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. krajami.

Należy liczyć się z odrzuceniem płatności przez bank z / do ww. krajów.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, inne organizacje międzynarodowe oraz przez poszczególne kraje, w zależności od rozwoju sytuacji, mogą podlegać dalszym rozszerzeniom.

Dowiedź się więcej o nałożonych sankcjach

Przykłady sankcji

Sprawdź bieżące restrykcje w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainę oraz restrykcje w związku z sytuacją na Białorusi i zaangażowaniem Białorusi w rosyjską agresję.

Sprawdź strzałka
do góry