Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

już po raz dziesiąty!

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

Kolejna edycja Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (ECSM – European Cybersecurity Month). To inicjatywa organizowana przez Europejską Agencję ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) oraz Komisję Europejską. W Polsce koordynatorem kampanii jest Państwowy Instytut Badawczy NASK (NASK-PIB). Nadrzędnym celem ECSM jest wzmocnienie odporności systemów i usług w Unii Europejskiej (UE) dzięki wyposażeniu obywateli w umiejętności, które pozwolą im stawić czoła zagrożeniom w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Dziesiąta edycja ESCM – phishing i ransomware

Jubileuszowa, dziesiąta edycja ECSM w 2022 r. będzie koncentrować się na kwestiach związanych z wyłudzaniem informacji (phishing) i oprogramowaniem szantażującym (ransomware). W tym celu przez cały październik we wszystkich krajach Unii Europejskiej prowadzonych będzie wiele różnych działań.

ENISA i państwa członkowskie zorganizują m.in. konferencje, warsztaty, sesje szkoleniowe, webinaria i quizy. Wykaz działań prowadzonych w ramach kampanii, w których mogą wziąć udział użytkownicy, jest dostępny na stronie internetowej Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa.

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa świętuje w 2022 r. swoje dziesiąte urodziny – pierwsza edycja tego wydarzenia odbyła się w 2012 r. Kampania ta stanowi obecnie integralną część działań mających na celu wdrożenie przepisów unijnego aktu o cyberbezpieczeństwie dotyczących zwiększania świadomości i edukacji.

– Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa to sztandarowy projekt, który stanowi część naszych wysiłków mających ułatwić obywatelom i innym zainteresowanym podmiotom w UE bezpieczne poruszanie się w internecie. Podejmujemy wiele różnych działań mających na celu ochronę UE i potrzebujemy świadomych obywateli, którzy będą stanowić element unii bezpieczeństwa. Tegoroczna kampania pozwoli każdemu poznać i zrozumieć sposoby chronienia się na co dzień przed nowymi zagrożeniami, takimi jak np. oprogramowanie szantażujące – mówi Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw promowania europejskiego stylu życia.

Nagrody ECSM

by lepiej promować materiały wykorzystywane w kampaniach prowadzonych przez państwa członkowskie i szerzej zaprezentować działania zainteresowanych stron, w tym roku ENISA po raz pierwszy włączyła do swojej kampanii nagrody ECSM.

– Liczbę udanych ataków dokonywanych przez internet można by znacznie zmniejszyć, gdyby więcej osób znało sposoby ich wykrywania oraz odpowiedniego reagowania na nie. Temu właśnie służą działania podejmowane w trakcie Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa. Wprowadzone w tym roku nagrody zapewnią większą widoczność oraz będą stanowić zachętę do opracowywania narzędzi i kampanii pomagających obywatelom UE. Stanowi to kolejny istotny krok w dziesięcioletniej historii ECSM. Budowa Europy, w której cyberprzestrzeń jest bezpieczna i godna zaufania, oznacza również pomoc wszystkim przedsiębiorstwom w rozwijaniu działalności w bezpiecznym otoczeniu cyfrowym – mówi Juhan Lepassaar, dyrektor wykonawczy ENISA.

Na podstawie komunikatu „Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa 2022: dziesięć lat zwiększania świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa w całej Europie” dostępnego na stronie bezpiecznymiesiac.pl. oraz https://ose.gov.pl/

do góry