Bank Spółdzielczy w Skierniewicach sprzeda

Samochód osobowy marki VOLKSWAGEN CADDY

Rok produkcji 
2013
Proponowana cena
18.000,00 PLN

Szczegóły sprzedaży

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta na zakup samochodu” na adres Banku: 96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 25 w terminie do 20 października 2023 roku. Informacja telefoniczna: tel. (46) 834 48 00 w. 62, w godz. 9.00 - 16.00 Samochód można oglądać na placu przed budynkiem Banku w Skierniewicach przy ul. Reymonta 25, w godz. 9.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku. Bank Spółdzielczy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
do góry