Wykaz firm współpracujących

Informacja o zawartych umowach o współpracy z firmami zewnętrznymi.

Wykaz firm współpracujących

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7, w związku z art. 111b ust. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, prowadzi ewidencję zawartych umów z przedsiębiorcami.

Informacja o zawartych umowach o współpracy z firmami zewnętrznymi dostępna jest poniżej.

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami
do góry