Wskaźniki referencyjne

w świetle Rozporządzenia BMR

Informacja

Przygotowaliśmy najważniejsze informacje na temat wskaźników referencyjnych. Dowiesz się tu:

 • Czym są wskaźniki referencyjne i do czego służą?
 • Zmiany w związku z rozporządzeniem BMR.
 • Jakie działania wprowadził nasz Bank?
 • Co daje aneks do umowy?

Czym są wskaźniki referencyjne?

Wskaźniki referencyjne wykorzystywane na rynkach finansowych, stosuje się w umowach finansowych w celu wyliczenia oprocentowania, w oparciu o które spłacane są np. odsetki od zaciągniętych zobowiązań. Wskaźniki mogą być wykorzystywane również do innych transakcji opartych na zmiennej stopie procentowej. Przykładami wskaźników referencyjnych są m.in. WIBOR, WIBID, EURIBOR.

Te wskaźniki opracowują administratorzy wskaźników. Administrator wskaźnika to podmiot, który jest:

 • kontrolowany przez organ nadzoru i
 • niezależny od banków i innych instytucji finansowych.

 

Administrator wskaźnika wyznacza wskaźnik zgodnie z przyjętą metodyką i dba o spójność tego procesu z obowiązującymi regulacjami. Wartość wskaźnika referencyjnego oblicza się na podstawie danych zewnętrznych, aby zmierzyć rynek bazowy. Jego wartość jest zmienna i zależy od sytuacji ekonomicznej. Administratorzy dobierając metodologię liczenia wskaźników muszą kierować się rzetelnością i dokładnością przy pomiarach rynku bazowego oraz dbać o wysoką jakość danych używanych do pomiaru.

Zmiany w związku z rozporządzeniem BMR

Komisja Europejska po 2008 roku zaczęła prace nad nowym standardem wyliczania i stosowania wskaźników referencyjnych, które zaowocowały rozporządzeniem BMR1. Ma ono na celu zmianę metodologii opracowywania wskaźników referencyjnych. Zmiana ma zapewnić przejrzystość, rzetelność i wiarygodność wskaźników referencyjnych na terenie Unii Europejskiej oraz zwiększyć ochronę konsumentów. Rozporządzenie BMR gruntownie reorganizuje obszar stawek referencyjnych wykorzystywanych na rynku finansowym i wprowadza nowy standard ich wyznaczania i stosowania.

1 Pełna nazwa rozporządzenia: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 z późniejszymi zmianami.

Jakie działania wprowadził nasz Bank?

Podobnie jak cały sektor bankowy monitorujemy czynności podejmowane przez regulatorów w zakresie wskaźników referencyjnych oraz wdrażamy rozwiązania mające na celu dostosowanie swoich działań do wymogów Rozporządzenia BMR.

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach przyjął plan awaryjny na okoliczność zaprzestania opracowania lub istotnej zmiany wskaźników referencyjnych wykorzystywanych w relacjach z klientami i odzwierciedlenia ich w odpowiednich umowach w zakresie:

 • wyznaczania tzw. wskaźnika alternatywnego, który będzie stosowny w związku z zaistnieniem takich zdarzeń jak zaprzestanie opracowywania lub publikowania wskaźnika referencyjnego,
 • wskazania rozwiązań, które znajdują zastosowanie w przypadku, gdy nie został wyznaczony wskaźnik alternatywny lub nie może być on stosowany w związku z zaistnieniem takich zdarzeń jak zaprzestanie jego opracowania lub publikowania,
 • wskazania działań, jakie bank podejmie w przypadku tymczasowej niedostępności wskaźnika referencyjnego.

 

W odniesieniu do umów zawartych przez Kredytobiorców przed dniem 1 lipca 2022 opartych o stawkę WIBOR, Bank umożliwia zawarcie bezpłatnego aneksu wprowadzającego zapisy planu awaryjnego. W celu podpisania aneksu do umowy kredytowej, zapraszamy do wybranej placówki Banku.

Co daje aneks do umowy?

Wskaźnik WIBOR jest jeszcze opracowywany i publikowany, jednak może ulec to zmiennie. Bezpłatny aneks do umowy daje pewność, co się stanie, gdy jakiś wskaźnik referencyjny zniknie w przyszłości. Gdy podpiszesz aneks, zyskujesz:

 • Pewność – jak postąpimy, jeśli w przyszłości nastąpi sytuacja, że Bank nie będzie mógł stosować wskaźnika referencyjnego WIBOR, który obecnie wykorzystujemy do wyliczania oprocentowania.
 • Przejrzystość – jaki wskaźnik alternatywny wybierze Bank, gdy przestanie istnieć wskaźnik referencyjny WIBOR

Masz pytania?

Zadzwoń
Napisz
Odwiedź placówkę
Zadzwoń
telefon 801 507 307
Opłata za połączenie wg taryfy operatora.
Infolinia dostępna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Napisz

  *wymagane

  *wymagane
  Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Bank skontaktować się można listownie pod adresem siedziby lub pod adresem e-mail: iod@bsskierniewice.pl. Przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych, przenoszenia Państwa danych. Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie będą Państwo mogli jednak uzyskać odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawa przetwarzania Państwa danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Banku jest udzielenie odpowiedzi na pytania klientów i potencjalnych klientów. Państwa dane zostaną przekazane dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, a także wysyłki newsletterów oraz smsów. Państwa dane przetwarzane będą jedynie przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie. Odwołanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. W przypadku wykonywania przez Bank marketingu bezpośredniego występuje możliwość złożenia sprzeciwu, którego nie muszą Państwo uzasadniać. W przypadku przetwarzania danych na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów taki sprzeciw wymaga uzasadnienia.

  pokaż więcej
  Odwiedź placówkę
  Szukaj na mapie
  Lista placówek
  Oddział Banku w Bolimowie
  ul. Farna 4, 99-417 Bolimów
  Tel. 46 838 03 08
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Czwartek
  10.00-17.45
  Wtorek, Środa, Piątek
  8.00-15.30
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Głuchowie
  al. Klonowa 6, 96-130 Głuchów
  Tel. 46 815 06 46
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00-15.30
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Grodzisku Mazowieckim
  ul. Obrońców Getta 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  Tel. 22 755 14 10
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  9.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  Punkt Obsługi Klienta w Jaktorowie
  ul. Warszawska 4, 96-313 Jaktorów
  Tel. 46 814 20 90
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  9.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Warszawie
  ul. Św. Bonifacego 92/1, 02-940 Warszawa
  Tel. 22 651 81 87
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  09.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  08.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Łowiczu
  ul. Nowy Rynek 30, 99-400 Łowicz
  Tel. 46 837 91 43
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Piątek
  8.00-15.40
  Środa, Czwartek
  9.00-16.40
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 1 w Łowiczu
  ul. 1 Maja 8, 99-400 Łowicz
  Tel. 46 838 20 84
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Wtorek
  9.00-16.40
  Środa - Piątek
  8.00-15.40
  Oddział Banku w Łodzi Śródmieście
  ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź
  Tel. 42 678 58 55
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10.00-17.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 2 w Łodzi
  ul. Dolna 5, 91-463 Łódź
  Tel. 42 616 00 73
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Łyszkowicach
  Zmiana godzin pracy placówki od 27.11 do 15.12.2023.
  Więcej szczegółów
  ul. Głowackiego 32, 99-420 Łyszkowice
  Tel. 519 690 301
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00-10.00
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta w Bełchowie
  ul. Przemysłowa 1, 99-418 Bełchów
  Tel. 46 839 61 11
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Środa, Czwartek
  8.00 - 15.40
  Wtorek, Piątek
  9.00 - 16.40
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Brzezinach
  ul. Staszica 9, 95-060 Brzeziny
  Tel. 46 832 40 21
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Środa, Piątek
  9.00 - 16.30
  Wtorek, Czwartek
  8.00 - 15.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Nowym Kawęczynie
  Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn
  Tel. 46 831 41 40
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  07:45 - 15:20
  Czwartek
  09:00 – 16:40
  • Bankomat
  Oddział Banku w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Armii Krajowej 15/Szkolna 43, 97-300 Piotrków Trybunalski
  Tel. 44 646 55 60
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10.00-17.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Płocku
  ul. Bielska 45, 09-400 Płock
  Tel. 24 262 34 29
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  09:00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Puszczy Mariańskiej
  ul. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska
  Tel. 46 831 84 10
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek
  8.00-15.30
  Środa
  9.00-16.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Radziwiłłowie
  Najbliższy bankomat - Oddział Banku w Puszczy Mariańskiej
  ul. Warszawska 15 A, 96-332 Radziwiłłów
  Tel. 46 831 80 70
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa, Piątek
  8.00-15.30
  Czwartek
  9.00-16.45
  I Oddział Banku w Skierniewicach
  ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 834 48 00
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10:00-18:00
  Wtorek - Piątek
  8.00-17.00
  Punkt Obsługi Klienta w Makowie
  ul. Brzosty 3A, 96-124 Maków
  Tel. 46 831 26 27
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00 - 15.30
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 3 w Skierniewicach
  ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 834 90 87
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa
  09:00-16:40
  Czwartek- Piątek
  08:00-15.40
  Punkt Obsługi Klienta Nr 4 w Skierniewicach
  ul. 500-lecia 1/3, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 835 01 07
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa
  9.00-16.40
  Czwartek - Piątek
  8.00-15.40
  • Bankomat
  Oddział Banku w Skierniewicach na osiedlu Widok
  ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 832 70 01
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Piątek
  8.00-15.30
  Środa, Czwartek
  10.00-17.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Żyrardowie
  ul. Łukasińskiego 13, 96-300 Żyrardów
  Tel. 46 855 47 07
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek
  9.00-16.45
  Środa - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 1 w Żyrardowie
  ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila 12 B, 96-300 Żyrardów
  Tel. 46 854 87 75
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  9.15-17.00

  Pytania i odpowiedzi

  Co się stanie z moim kredytem, jak nie podpisze aneksu?

  Oznacza to stan niepewności prawnych – zarówno dla Ciebie, jak i banku.

  Jak zmieni się kwota raty mojego kredytu po podpisaniu aneksu?

  Po podpisaniu aneksu oprocentowanie kredytu będziemy naliczać tak jak do tej pory – dopóki nie zmieni się obecnie stosowany wskaźnik referencyjny WIBOR.

  Co zmieni się w moim kredycie, gdy podpiszę aneks do umowy?

  Bezpłatny aneks do umowy daje pewność, co się stanie, gdy jakiś wskaźnik referencyjny zniknie w przyszłości. Gdy podpiszesz aneks, zyskujesz:

  • Pewność – jak postąpimy, jeśli w przyszłości nastąpi sytuacja, że Bank nie będzie mógł stosować wskaźnika referencyjnego WIBOR, który obecnie wykorzystujemy do wyliczania oprocentowania.
  • Przejrzystość – jaki wskaźnik alternatywny wybierze Bank, gdy przestanie istnieć wskaźnik referencyjny WIBOR

  Czy lepiej podpisać aneks, czy lepiej poczekać?

  Niepodpisanie aneksu oznacza to stan niepewności prawnych – zarówno dla Ciebie, jak i banku.

  do góry